Home

Wim Piels


Mail: wpiels@gmail.com?subject=Vraag via de website over Diaconie

Contact VOM

Adventsactie voor straatkinderen in Rwanda
Dank zij u toch een plek in de stal naast de herberg!

In de Adventsperiode 2016 hebben we met onze parochie de Bisschoppelijke Adventsactie gesteund voor hulp aan straatkinderen in Rwanda met het mooie bedrag van EUR 894,30.

De geschiedenis van ieder straatkind in Rwanda is uniek. Sommigen zijn wezen en eindigen op straat omdat niemand voor hen zorgt. Anderen zijn slachtoffer geworden van armoede en hebben hun familie verlaten in de hoop meer geluk te vinden in de straten van de stad, of simpelweg iets te eten. Om deze kinderen van de straat te redden en hen een toekomst te geven, steunen we met de Adventsactie een project van de organisatie CECYDAR in Kigali (Rwanda): een centrum voor straatkinderen dat voor onderdak en scholing zorgt. Sociaal werkers gaan dagelijks de straat op om kinderen te ontmoeten, hen te verwelkomen om te eten, zich te wassen en medische zorg te krijgen. Daarna begint hun resocialisatie en – als ze er klaar voor zijn – een leven in het centrum en terugkeer naar school. De ouderen krijgen vakscholing. Waar mogelijk helpen we hen terug te keren naar families.

Ook dit jaar willen we dit project graag ondersteunen, zodat de capaciteit van het centrum uitgebreid kan worden tot 180 kinderen per jaar, en om de kleine landbouw en veeteelt activiteiten van het centrum uit te kunnen uitbreiden, waardoor CECYDAR een groter deel van de lopende kosten van het project zelf kan dragen.

Meer informatie over dit project vind u op de websites: www.adventsactie.nl en www.fidesco-international.org/nl/821-2/

Miriam en Johannes Witt van de Stichting FIDESCO, zijn in september dit jaar bij het project op bezoek geweest. De Adventsactie werkt voor de CECYDAR steun aan straatkinderen in Rwanda samen met de Stichting FIDESCO. Graag nodigen we u uit om te komen luisteren tijdens de viering en na de viering in het parochiehuis (aansluitend aan het koffiedrinken).

Ook dit jaar kunt u bijdragen aan dit project via de collecte in de kerk of met internet bankieren: Bankrekening (IBAN) NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp. Onder vermelding van Adventsactie 2017 Rwanda. U kunt ook rechtstreeks doneren via de website van Adventsactie (www.adventsactie.nl).

Namens de straatkinderen in Kigali en namens de Werkgroep voor Vrede Ontwikkeling en Missie (VOM) van onze parochie Joannes de Doper in Hoofddorp: heel hartelijk bedankt voor uw steun aan deze straatkinderen. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest.

Wim Piels.


Verslag Adventsproject 2013-2015: Nieuwe kansen voor kindprostituees in Cebu

De afgelopen drie jaren hebben we tijdens de Adventsperiode in de parochies van de Haarlemmermeer geld opgehaald voor het straatkinderen project van de organisatie FORGE in Cebu op de Filippijnen. Hieronder leest u een kort verslag over dit succesvolle project. Tijdens de Adventsperiode van dit jaar willen we een straatkinderen project van FIDESCO ondersteunen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

Lees meer klik hier voor een uitgebreid verslag van de projecten in Cebu


Voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap is een groepsbeschikking afgegeven waarmee de Rooms Katholieke Kerk en al haar zelfstandige onderdelen als ANBI zijn aangemerkt. Klik op het logo ANBI voor overzicht ANBI publicatie PCI H. Joannes de Doper​​​