Home
Gemeenschap Christelijk Leven (GCL) Haarlemmermeer
 
De ‘Gemeenschap Christelijk Leven’ (GCL) is een wereldwijde gemeenschap van christenen: mannen en vrouwen, jong en oud, die Jezus Christus van meer dichtbij willen volgen en die willen meewerken aan de opbouw van zijn Koninkrijk. De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola vormen de bron van hun spiritualiteit.
 
De leden van GCL reflecteren over het geloof en over hoe zij dit in hun dagelijks leven, als persoon of als gezin, kunnen verwerkelijken.
 
In onze parochie bestaan inmiddels twee Bezinningsgroepen Gemeenschap Christelijk Leven (GCL). Deze groepen zijn ontstaan uit een internationaal initiatief van de Jezuïeten en zij begeleiden deze groepen. Het maximaal aantal leden is 10-12. De groepen komen een maal per maand bij elkaar voor gebed en bezinning en is gebaseerd op de Ignatiaanse Spiritualiteit. Meer informatie neem een kijkje op de website van GCL Nederland.

Informatie over deze GCL bezinningsgroepen in onze parochie:

Groep 1 - dinsdagavond 20:00 - 22:00
Locatie: Het Fundament
Coördinator:
Patrick Gunther


Groep 2 - donderdagavond 20.00 -22.00 uur
Data:
23 maart 2017
4 mei
1 juni

Locatie: Boekwinkel Het Kruispunt
Coördinator:
Jan Brabander