Home

Contact Kinderen & Knutselen
Angelique Pluijgers


Nieuws voor alle kinderen
Iedere eerste zondag van de maand, timmeren met…. bij het vuur direct na de viering. 
Kosten bedragen € 1,-.
De derde zondag van de maand is knutselen in Het Fundament (of Parochiehuis) na de viering. Bijdrage € 1,-

Zondag 1 februari gaan we timmeren bij het vuur, komen jullie ook?