Home

Allerzielen, 2 november.
De dag waarop we stilstaan bij alle mensen van wie we voor altijd afscheid hebben moeten nemen. We hielden van ze, we missen ze, we willen tijd en gelegenheid om extra aan ze te kunnen denken.
 
Dat kan op de dag van Allerzielen en wie dat wil is op donderdag 2 november van harte welkom in de H. Joannes de Doperkerk. Van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur staan de kerkdeuren open. Iedereen, van welke levensovertuiging dan ook, kan binnenlopen. Misschien om een kaarsje op te steken voor familieleden en vrienden die onlangs zijn gestorven. Of misschien alleen maar om te bidden. Of om troost en bemoediging te zoeken in even een gewoon gesprekje. Wie dat wil kan praten met pater Sedrey Nebres. Hij is de hele dag in de kerk aanwezig, ook voor pastorale ondersteuning.
 
Vanzelfsprekend is er in de kerk op 2 november ook een speciale Allerzielen-viering. Wie mee wil doen is om 19.30 uur welkom.  De kaarsjes die dan voor de overledenen worden aangestoken worden na de viering in optocht naar buiten gebracht om een plekje te vinden op het kerkhof in de Bijbelse kerktuin.