Home


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Zie ommezijde

–     Overeenkomst Periodieke Schenking is voor 5 jaar of langer
–     Overeenkomst vervalt bij:
·        Dalen van uw inkomen:
Ø Als u uw baan verliest
Ø Als u arbeidsongeschikt raakt
Ø Bij andere oorzaak, waardoor uw inkomen daalt
·        Het overlijden van de schenker
·        Het overlijden van een ander dan de schenker, namelijk: …naam invullen
Wij vragen u: stap over op periodieke schenking, en schenk het jaarlijks extra belastingvoordeel aan de parochie.
Vraag om het formulier voor de “Overeenkomst Periodieke Schenking” bij het parochiesecretariaat of download het van onze parochiewebsite.
Neem de parochie op in uw testament
Dit kan op 2 manieren:
A. Ik benoem tot erfgenamen tezamen voor gelijke delen:
1.     Mijn zoon …
2.     Mijn dochter …
3.     De Parochie H. Joannes de Doper, gevestigd te 2131 CT Hoofddorp, Kruisweg 1071, KvK nummer, etc.
4.     Goed doel …
B. Ik legateer een bedrag van EUR 5.000,- aan de parochie H. Joannes de Doper,
     gevestigd te 2131 CT Hoofddorp, Kruisweg 1071, RSIN nummer 2514370
     Ik legateer een bedrag van …... Aan goede doel ……..
     Ik benoem tot erfgenamen ………….
Voor persoonlijk advies:
·        Zondag 24 juni en zondagen 1+8 juli na de mis, in het parochiehuis op de eerste verdieping, geven wij u graag persoonlijk advies over “periodieke schenking”, de bijdrage aan Kerkbalans door middel van maandelijkse incasso; het aanpassen/verhogen van uw huidige incasso en over de Parochie in uw Testament.
Geef uw tel.no. / e-mail door aan het parochiesecretariaat: dan maken we graag een afspraak met u op een tijd die u schikt, in het parochiehuis of bij u t