Home

Diaconie in onze parochie

Ik had honger en U heeft mij gevoed;

Ik was naakt en U heeft mij gekleed;

Ik was gevangen en U heeft mij bezocht.


Zo worden er in het Evangelie een zevental goede werken genoemd, waarmee wij de verhalen uit de Heilige Schrift in praktijk brengen.

In de parochie zijn diverse werkgroepen op dit gebied actief:Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Voor mensen in financiële nood kan onze Parochiële Caritas Instelling in veel gevallen hulp bieden.

Enkele voorbeelden:

" U heeft een laag inkomen en schulden waar u niet meer uitkomt.

" Uw koelkast is defect en geen geld om deze op korte termijn te vervangen.

" U komt maandelijks niet rond en wilt weten hoe u dit probleem kunt oplossen.


In deze situaties kunnen wij kijken hoe wij u kunnen helpen.

Wanneer uzelf of iemand in uw omgeving in acute financiële problemen terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij het team van pastores. U kunt ook ons directe telefoonnummer opvragen bij het parochiesecretariaat (Tel. 023-5638145).

Mocht u zelf hulp willen bieden, denkt u dan ook aan de PCI. Wij zijn nog op zoek naar (bestuurs)leden die een helpende hand willen bieden of met ons willen meedenken om onze medeparochianen te helpen.


VOM staat voor Vrede, Ontwikkeling en Missie.

De VOM-groep organiseert in onze parochie de Vastenactie die we houden in de periode voor Pasen en de Adventsactie in de periode voor de Kerst. In september besteedt de VOM-groep ook elk jaar aandacht aan de Vredesweek. Verder werken we samen met diverse andere groepen die al dan niet vanuit hun geloof actief zijn op het gebied van internationale solidariteit.

Graag nodigen we u uit om mee te helpen met de VOM-groep. Wilt u / wil jij meehelpen, geef dat dan door aan aan Wim Piels.

 


Wim Piels


Contact PCI & Rouwgroep

Wil Hand
Cor Ebbelink

Mail: wpiels@gmail.com?subject=Vraag via de website over Diaconie

Contact VOM

Mail: purmerstraat@hetnet.nl?subject=Vraag via de website over PCI Adventsactie 2016

In deze Adventsperiode vragen we uw steun voor een straatkinderen project in Rwanda. In dit project van de organisatie FIDESCO zoeken jonge sociale werkers de straatkinderen op in de straten van Kigali, en nodigen hen uit naar een inloophuis van FIDESCO.

In het inloophuis krijgen de straatkinderen eten en medische en psychologische hulp en krijgen ze de kans om weer naar school te gaan. Als de kinderen weer zijn opgeknapt worden ze teruggeplaatst bij familie of als het niet anders kan in een pleeggezin.

Achter in de kerk ziet u foto’s van dit project en een flyer met uitleg. Graag vragen we uw steun voor dit project. U kunt uw bijdrage voor dit project achter in de kerk in de houten collecte bussen doen.

Meer informatie ga naar deze pagina


Adventsactie 2016

Voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap is een groepsbeschikking afgegeven waarmee de Rooms Katholieke Kerk en al haar zelfstandige onderdelen als ANBI zijn aangemerkt. Klik op het logo ANBI voor overzicht ANBI publicatie PCI H. Joannes de Doper​​​