Home

Diaconie in onze parochie

Ik had honger en U heeft mij gevoed;

Ik was naakt en U heeft mij gekleed;

Ik was gevangen en U heeft mij bezocht.


Zo worden er in het Evangelie een zevental goede werken genoemd, waarmee wij de verhalen uit de Heilige Schrift in praktijk brengen.

In de parochie zijn diverse werkgroepen op dit gebied actief:


Voor mensen in financiële nood kan onze Parochiële Caritas Instelling in veel gevallen hulp bieden.

Enkele voorbeelden:

" U heeft een laag inkomen en schulden waar u niet meer uitkomt.

" Uw koelkast is defect en geen geld om deze op korte termijn te vervangen.

" U komt maandelijks niet rond en wilt weten hoe u dit probleem kunt oplossen.


In deze situaties kunnen wij kijken hoe wij u kunnen helpen.

Wanneer uzelf of iemand in uw omgeving in acute financiële problemen terecht gekomen is, kunt u voor hulp de PCI benaderen. Met uw hulpvraag kunt u terecht bij het team van pastores. U kunt ook ons directe telefoonnummer opvragen bij het parochiesecretariaat (Tel. 023-5638145).

Mocht u zelf hulp willen bieden, denkt u dan ook aan de PCI. Wij zijn nog op zoek naar (bestuurs)leden die een helpende hand willen bieden of met ons willen meedenken om onze medeparochianen te helpen.


VOM staat voor Vrede, Ontwikkeling en Missie.

De VOM-groep organiseert in onze parochie de Vastenactie die we houden in de periode voor Pasen en de Adventsactie in de periode voor de Kerst. In september besteedt de VOM-groep ook elk jaar aandacht aan de Vredesweek. Verder werken we samen met diverse andere groepen die al dan niet vanuit hun geloof actief zijn op het gebied van internationale solidariteit.

Graag nodigen we u uit om mee te helpen met de VOM-groep. Wilt u / wil jij meehelpen, geef dat dan door aan aan Wim Piels.

 


Wim Piels


Contact PCI & Rouwgroep

Wil Hand
Cor Ebbelink

Mail: wpiels@gmail.com?subject=Vraag via de website over Diaconie

Contact VOM

Mail: purmerstraat@hetnet.nl?subject=Vraag via de website over PCI

Voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap is een groepsbeschikking afgegeven waarmee de Rooms Katholieke Kerk en al haar zelfstandige onderdelen als ANBI zijn aangemerkt. Klik op het logo ANBI voor overzicht ANBI publicatie PCI H. Joannes de Doper​​​

Vastenactie 2018