Home

Aswoensdag, Vasten, Goede Week en Paasvieringen 2018
Joannes de Doper kerk Hoofddorp


Goede Vrijdag 30 maart

Gezinsviering

15:00

mmv Kinderkoor De Zangertjes van St.Jan
Pastoor Kees van Lent

Gebedsviering

19:30

Pastoor Kees van Lent  met het Gemengd Koor

Paasdagen 1 en 2 april

1e Paasdag
Eucharistieviering

10:00

Pater Sedfrey Nebres svd en Pater Eko Manek svd
mmv Het Gemengd Koor

1e Paasdag -
Familieviering

11:30

Pastoor Kees van Lent mmv van De Zangertjes van St.Jan

2e Paasdag - Woord- en Communie

10:00

Pastoor Kees van Lent en Pater Sedfrey Nebres svd

mmv Muziekvereniging Excelsior Hoofddorp

Boeteviering  dinsdag 27 maart

Boeteviering

19:30

Met Pater Sedfrey Nebres svd

Palmzondag 25 maart

Eucharistieviering

10:00

Met Pastoor Kees van Lent en Pater Sedfrey Nebres mmv De Zangertjes van St. Jan. Na de viering gaan we met de kinderen in optocht naar de Meerstede om de stokken aan te bieden aan de bewoners

Witte Donderdag 29 maart

Eucharistieviering

19:30

Met Pastoor Kees van Lent en Pater Sedfrey Nebres svd
mmv van Gregoriaans koor Schola Cantorum

Paaswake zaterdag 31 maart

Paaswake voor kinderen

19:00

In de tuin bij het vuur met Leo Mesman

Paaswake Eucharistieviering

22:00

Pastoor Kees van Lent & Pater Sedfrey Nebres svd
mmv Koor Odysee

Zaterdag 24 maart Palmpaasstokken maken in het Parochiehuis
Van 14:00 tot 16:00 uur.


Jongerengroep M25 gaat op Witte Donderdag naar The Passion in De Bijlmer in Amsterdam.
Wil je mee? Graag aanmelden via het JongerenPlatform M25

Aswoensdag 1 februari

Eucharistieviering

19:30

Met Pastoor Kees van Lent en Pastor Leo Mesman
mmv Gemengd Koor

Palmpaasstokken maken, klik hier om
in te schrijven…

Tijdens de viering  wordt u uitgenodigd naar voren te komen om een kaars op te steken of bloemen bij het kruis te leggen

Sobere Maaltijden
In de 40 dagentijd worden er in Hoofddorp elke woensdagavond sobere maaltijden georganiseerd waarvan 2 maaltijden bij ons in het parochiehuis. Graag even van te voren aanmelden.

Klik hier voor meer info.


De Passion In Hoofddorp
Ook in onze kerk het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse manier verteld met popsongs, muziek, spel en interactie. Op Vrijdag 23 maart a.s. Om 20:00 uur in onze kerk. Toegang gratis maar een bijdrage is zeer welkom.