Home

Vasten, Goede Week en Paasvieringen 2017
Joannes de Doper kerk Hoofddorp


Goede Vrijdag 14 april

Gezinsviering

15:00

mmv Kinderkoor De Zangertjes van St.Jan
Diaken Rob Maschini

Gebedsviering

19:30

Pastoor Kees van Lent & Pater Sedfrey met Koor Odyssee

Paasdagen 16 & 17 april

1e Paasdag
Eucharistieviering

10:00

Pastoor Kees van Lent - Koor Odyssee

1e Paasdag -
Familieviering

11:30

Pastoor Kees van Lent
mmv van De Zangertjes van St.Jan

2e Paasdag - Woord- en Communie

10:00

Pastoor Kees van Lent

mmv Muziekvereniging Excelsior Hoofddorp

Boeteviering  dinsdag 11 april

Boeteviering

19:30

Met Pastoor Kees van Lent

Palmzondag 9 april

Eucharistieviering

10:00

Met Pastoor Kees van Lent en Diaken Rob Mascini
mmv De Zangertjes van St. Jan

Witte Donderdag 13 april

Eucharistieviering

19:30

Met Pastoor Kees van Lent
mmv van Gregoriaans koor Schola Cantorum

Paaswake zaterdag 15 april

Paaswake voor kinderen

19:00

In de tuin bij het vuur met Diaken Rob Maschini

Paaswake

22:00

Pastoor Kees van Lent & Pater Sedrey
mmv Gemengd Koor

 Zaterdag 8 april Palmpaasstokken maken in het Parochiehuis
Van 13:00 tot 15:00 uur.


Jongerengroep M25 gaat op Witte Donderdag naar The Passion in Leeuwarden.
Wil je mee? Graag aanmelden via het JongerenPlatform

Aswoensdag 1 maart

Eucharistieviering

19:30

Met Pastoor Kees van Lent en Pastor Leo Mesman
mmv Gemengs Koor

Palmpaasstokken maken, klik hier om
in te schrijven…

Tijdens de viering  wordt u uitgenodigd naar voren te komen om een kaars op te steken of bloemen bij het kruis te leggen

Sobere Maaltijden
In de 40 dagentijd worden er in Hoofddorp elke woensdagavond sobere maaltijden georganiseerd waarvan 2 maaltijden bij ons in het parochiehuis. Graag even van te voren aanmelden.