Home

Het JongerenPlatform

Een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzetten voor het jongerenwerk in onze parochie.

Deze werkgroep zet zich in om leuke en zinvolle invulling voor de jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar binnen onze parochie, om zo de jeugd te blijven boeien en betrekken bij geloof en geloofsgemeenschap.

Interesse om mee te denken, organiseren, activiteiten te begeleiden etc., meld je dan als werkgroeplid bij het JongerenPlatform:

Leden van de werkgroep zijn:


Elise van der Leeuw
Manuela van der Stelt
Michel Kuijpers
Bernadette Dullens
Raminah van EerContact JongerenPlatform


Mail: M25@hjoannesdedoper.nl?subject=JongerenPlatform

Pelgrimstocht in Spijkerbroek

MidZomerNacht weekend

Open Huis

Taarten bakken en uitdelen goede doel