Activiteiten van de Raad van Kerken

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zijn de Sobere Maaltijden  en vrijwel alle activiteiten van de Raad van Kerken afgelast!
Actuele informatie over wel/geen doorgang vinden van activiteiten: raadpleeg de agenda van www.kerkeninhoofddorp.nl