Allerzielen, Een kaarsje zegt: ‘Ik mis je’

Allerzielen, 2 november: we steken een kaarsje op voor alle mensen die niet meer bij ons zijn. We moesten afscheid van ze nemen, ook al wilden we dat niet. Wat hielden we van ze, en wat is het moeilijk dat we ze moeten missen. We willen tijd en gelegenheid om extra aan ze te kunnen denken.

Allerzielen is de dag waarop we kunnen en mogen stilstaan bij onze gestorven dierbaren. 

Wie dat wil is op maandag 2 november van harte welkom in de H. Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg. Tussen ‘s morgens 07.30 uur tot ’s middags 16.30 uur staan de kerkdeuren open.  Natuurlijk om een kaarsje op te steken, want  “Voor wie steek jij een kaarsje op?” is ook dit jaar in de media wil het Allerzielen-thema. Een vurig vlammetje, waarmee we de liefde voor een overledene brandend houden.  Maar misschien wil je alleen maar komen om te bidden. Of zoek je troost en bemoediging in even een gesprekje. Er is de hele dag iemand in de kerk aanwezig, ook voor pastorale ondersteuning.

Vanzelfsprekend is er op 2 november een speciale Allerzielen-viering en vanwege de coronavoorschriften zijn dat er dit jaar vier, bestemd voor alleen de familieleden van de overledenen. De viering van 20:00 uur is per livestream te bekijken op ons YouTube kanaal.