Training Geloofs Communicatie

Online cursus geloofscommunicatie
Vanaf 21 april – 19.30 uur – Online

Hoe laten wij de wereld zien dat we een levende geloofsgemeenschap zijn? Hoe gaan we om met sociale media? Hoe laten we digitale en geprinte communicatie elkaar versterken? Hoe gebruik je video in een sterke com­mu­ni­ca­tiestrategie?  In een vijfdaagse, online training worden deze en andere vragen beantwoord door bekende professionals:

KRO-NCRV presentator Leo Fijen
communicatiespecialisten van Katholiek Leven inter­kerkelijk communicatiebureau De Zalige Zalm ervaringsdes­kun­digen uit parochies Per sessie worden huiswerk ­opdrachten meegegeven, opdat de informatie goed beklijft.

Kortom: een inte­res­sante, uit­da­gende cursus speciaal over eigen­tijdse parochiecommunicatie!
De cursus wordt geor­ga­ni­seerd vanuit bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den, maar wordt open­ge­steld voor mensen uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Data
De vijf trai­ningssessies van anderhalf uur zijn op woensdag­avonden.
De sessies zijn online; de link wordt na betaling toegestuurd.

woens­dag         21 april 2021
woens­dag         12 mei 2021
woens­dag         26 mei 2021
woens­dag         9 juni 2021
woens­dag         23 juni 2021

Details
folder:  Folder cursus Geloofscom­mu­ni­ca­tie (pdf)
informatie: Lizette Romijn, vicekanselier lromijn@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
aanmelden: cursuscoördinator Lammert de Hoop van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den l.dehoop@bisdomgl.nl<mailto:l.dehoop@bisdomgl.nl> / kosten: € 20 p.p.