Corona Virus laatste nieuws

Corona maatregelen in onze parochie

9 mei 2020

Na de laatste mededelingen van premier Rutte, maakt ook onze parochie zich klaar om eventueel op vanaf 1 juli weer eucharistievieringen te houden in onze kerk met een maximum van 100 mensen en anderhalve meter afstand.

Of dat echt op 1 juli door kan gaan hopen we eind juni van onze Premier en van de Bisschoppen-conferentie te horen. Wij zijn er op voorbereid en de zitplaatsen en wat andere zaken worden hier tijdelijk op aangepast, zodat we klaar zijn voor 1 juli.

Voor dit moment laten de bisschoppen ons weten dat alle bestaande regels nog hetzelfde blijven en er nog niets verandert. Zodra er wel verandering komt in deze situatie laten we het u weten via onze nieuwsbrief en website.

Voor nu zijn dit de richtlijnen:

  • Er zullen geen vieringen zijn in de kerk of in de kapel waar mensen bij mogen zijn. Wel zullen we de zondagochtend diensten via youtube uit blijven zenden. We onderzoeken of we deze life streams ook na het versoepelen van de maatregelen zullen continueren;
  • Er mogen geen groepen op het kerkterrein of in de gebouwen samen komen van meer dan 2 personen. Hiermee is de parochie strikter dan de overheidsregels die religieuze bijeenkomsten tot 30 personen toestaat. Wij willen dit nadrukkelijk niet;
  • Wel toegestaan zijn huwelijken en begrafenissen met maximaal 30 personen (inclusief, pastoor, kosters, begrafenis ondernemer, etc). Dopen zijn nog niet mogelijk;
  • De kerk is open voor gebed, stilte of het opsteken van een kaarsje van maandag tot en met zaterdag van 11h-13h en zondag van 12h-14h. Ook hierbij geldt dat per huishouden er maximaal 2 personen in de kerk mogen. Totaal willen we niet meer dan 12 personen in de kerk;
  • We werken aan een plan voor het opnieuw opstarten van de vieringen in de 1,5 meter samenleving, zodat we klaar zijn voor de periode dat de maatregelen van de overheid versoepeld worden. Dit zal wel gevolgen hebben voor het aantal mensen dat een viering bij kan wonen (maximaal circa 90 personen) en ook koffie drinken in het parochiehuis of fundament zal daarbij niet direct mogelijk zijn;

We snappen dat de verlenging van de maatregelen van de overheid (en dus ook in de parochie) voor velen een hele vervelende boodschap was, maar we moeten ons eraan blijven herinneren dat we dit niet doen om Rutte een plezier te doen, maar om gezond te blijven. We vragen iedereen daarom met klem zich aan de regels te houden.

We vertrouwen erop dat we deze periode met Gods hulp door zullen komen en verheugen ons op de tijd dat we elkaar allemaal weer kunnen zien en samen kunnen vieren.

Parochiebestuur