Vastenactie 2020

Vastenactie 2020
Date :
40 dagentijd

In deze 40-dagentijd voor Pasen vragen wij uw aandacht en uw hulp voor het goede werk van de Vastenactie. Net als vorig jaar ondersteunen we ook dit jaar het water project in Indonesië, op het eiland Flores.

In veel bergdorpen op het eiland Flores is geen water. Caritas van het aartsbisdom Ende, samen met de dorpelingen, leggen waterleidingen aan vanuit bronnen in de bergen naar de dorpen toe. In de dorpen komen zo verschillende waterpunten en openbare toiletten. Ook worden en elk dorp sommige dorpelingen getraind in hoe ze de waterleiding en waterpunten in het dorp kunnen repareren als er iets stuk gaat.