Fratelli Tutti

Fratelli Tutti

“Spiritualiteit in de Veertig dagen Tijd” Uitnodiging Fratelli Tutti, vanaf 5 februari

In de Veertig dagen tijd (ook wel bekend als de Vastentijd), de voorbereiding op Pasen, werken we bewuster en meer dan andere dagen van het jaar aan Soberheid, Solidariteit, Spiritualiteit.

De SVD communiteit van onze parochie, samen met de VOM (Vrede, Ontwikkeling en Missie) groep van onze parochie nodigen u uit om deze Veertigdagen periode samen onze spiritualiteit te voeden met de recente sociale encycliek van Paus Franciscus “Fratelli Tutti”, waarin de paus oproept tot een cultuur van broederlijkheid, die alle mensen van goede wil oproept tot liefde. Een broederlijkheid als het resultaat van concrete daden.

Op 9 vrijdagmiddagen, van 15.00-16.00 uur, doen wij mee in webinars, waarin telkens één hoofdstuk van Fratelli Tutti wordt besproken. Aansluitend, van 16.00 – 16.45 vragen we ons in een Zoom nagesprek af wat dit kan betekenen voor de praktijk van ons eigen leven, en wat we hier samen mee kunnen in onze gemeenschap in Hoofddorp. De eerste webinar is op 5 februari.

Paus Franciscus begint zijn Encycliek als volgt:

“Fratelli tutti”. Met die woorden richtte Sint-Franciscus van Assisi zich tot zijn broeders en zusters en liet hen kennismaken met een manier van leven die doortrokken was van de smaak van het Evangelie. Van zijn broederlijke vermaningen zou ik die ene willen selecteren waarin hij het heeft over een liefde die de grenzen van ruimte en tijd overstijgt en zalig noemt al wie zijn broeder “net zo liefheeft als die ver van hem weg is als wanneer hij dicht bij hem is”.

Op zijn eenvoudige en directe manier legde Sint-Franciscus de essentie uit van een open broederlijkheid die toelaat ieder mens te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht zijn of haar fysieke aanwezigheid, ongeacht waar hij of zij geboren is of leeft.

Op zaterdag 3 oktober, daags voor de feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi, tekende paus Franciscus zijn Encycliek (rondzendbrief) Fratelli Tutti in de basiliek bij het graf van de Sint Franciscus.
Op zaterdag 3 oktober, daags voor de feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi, tekende paus Franciscus zijn Encycliek (rondzendbrief) Fratelli Tutti
in de basiliek bij het graf van de Sint Franciscus.

Een één-pagina samenvatting van deze encycliek vindt u hier. Een Engelstalige samenvatting van 5 bladzijden vindt u hier. De volledige tekst (158 paginas) vindt u hier in het Nederlands en hier in het Engels, Spaans, Frans, Arabisch, Pools en andere talen. Een korte samenvatting per hoofdstuk, samen met enkele reflectievragen vindt u hier.

9 webinars Fratelli Tutti

De webinars die wij volgen, worden verzorgd door het Franciscaans Studiecentrum in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, beginnen op 5 februari en lopen t/m 16 april 2021. Pas na 5 februari instappen kan ook. Ook als u slechts aan enkele sessies kunt deelnemen bent u toch van harte welkom. Het programma van de 9 webinars staat onder aan dit bericht.

Elk van de negen webinars wordt ingeleid door een inspirerende deskundige. De inleiders dagen de deelnemers uit om telkens met een andere bril naar de tekst te kijken. Wat zegt de encycliek over thema’s als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap. Elk webinar combineert een korte inleiding op het thema met gezamenlijke tekstlezing en discussie.  De deelnemers wordt gevraag om vooral een deel van de encycliek te lezen en hun vragen te formuleren.

Voor meer informatie en om u aan te melden om vanuit huis deel te nemen aan deze webinars: klik hier.

Nagesprekken

Logo ZOOM

Elk webinar wordt aansluitend gevolgd door een Zoom nagesprek van 30 tot 45 minuten, waarin we samen met onze SVD communiteit met elkaar delen, wat we denken dat het gehoorde kan betekenen voor de praktijk van ons eigen leven en voor onze parochie. On-line deelnemen aan deze aansluitende gespreksbijeenkomsten kan met deze Zoom link:

VOM-groep en Missionaire Communiteit SVD

Programma serie webinars Fratelli Tutti