Gebed voor iemand die u lief is

In deze moeilijke tijden, waarin maar weinig mensen in he weekend de Heilige Mis kunnen bijwonen, hebben we soms nog meer dan anders zorgen en verlangens die we aan God willen voorleggen.

Gebeds- en misintenties

Het gebed voor de ander is een speciale vorm van naastenliefde. Wie in nood verkeert, ziek of behoeftig is, mag op ons gebed rekenen. Hoeveel sterker is dat gebed als het gedragen wordt door de hele gemeenschap van gelovigen! Daarvoor kennen we de misintentie of gebedsintentie. Bijvoorbeeld voor een overledene, een zieke, een vriend(in) in problemen, uit dankbaarheid, enz.  De opgegeven intentie wordt tijdens de viering bij de voorbeden afgelezen en op het grote scherm voor in de kerk getoond. Op zondag wordt dit ook via de livestream uitgezonden, en worden de intenties op het scherm getoond.

Het is een goed gebruik om voor een opgegeven misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Men vraagt wel eens: hoeveel kost een misintentie? De intentie kost niets, maar de parochie vraagt van u, wanneer u een intentie opgeeft, een gift van EUR 10,-. Deze gift (het stipendium) wordt gebruikt om het reilen en zeilen van de parochie gaande te houden. O.a. worden hiervan de salarissen van de pastores betaald. Maar ook gaat het om het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming van de kerk, enz.

Hoe geef ik een misintentie op?

U kunt uw misintentie op twee manieren opgeven:

1. Digitaal via de parochiewebsite https://www.hjoannesdedoper.nl/misintenties/

2. Op het parochiesecretariaat: elke werkdag van 9.00 – 12.00.

Gebed en een kaarsje opsteken bij het Maria altaar

Het is fijn dat er elke dag gelegenheid is om even naar de kerk te komen voor een individueel gebed, stilte of om een kaarsje op te steken bij het Maria altaar, en ook op deze manier onze zorgen en intenties voor te leggen aan onze Barmhartige God, die een ieder lief heeft.

De kerk is open op maandag t/m zaterdag van 11:00 t/m 13:00 uur; Zondagen van 12:00 t/m 14:00 uur.