Missionaire Parochie

Hoe bouwen we samen aan een Missionaire Parochie?

Maar ook in figuurlijke zin wordt er gebouwd aan de parochie. De komst van de paters SVD in de parochie moet bijdragen aan een het bouwen “missionaire parochie”. Een missionaire parochie is een parochie van mensen die actief invulling geven door te vieren, te dienen en te verkondigen en zo te bouwen aan een humane wereld, die duurzaam, rechtvaardig en menswaardig is.

Een enorme opgave. Iedere keer is het weer zoeken hoe hier invulling aan te geven. Een missionaire parochie is ook een vitale parochie. Een parochie waar mensen zich thuis voelen. We mogen gelukkig zijn met een parochie waar zoveel mensen uit alle delen van de wereld zich thuis voelen. Een bruisende parochie ook, één die leeft, met volop activiteiten.

Toch is er nog veel te doen. En omdat we veel willen, maar niet alles kunnen is het goed om na te denken over de vraag hoe we invulling kunnen geven aan onze missie. Hoe open zijn we als parochie? Wat is onze rol als kerk in de samenleving? Wat brengt ons zelf in de kerk? Hoe versterken we onze gemeenschap en waar zouden we als parochie over 10 jaar willen staan?

Al dit soort vragen komen aan bod in het boek “Als God renoveert” van de Canadese priester James Mallon. Pastor Kees van Lent schreef over dit boek al eerder enthousiast in de Info. Dit boek heeft veel aandacht gekregen wereldwijd en biedt concrete punten om aan de slag te gaan. Dit is dan ook wat we willen doen. We willen met elkaar in gesprek over onze parochie en met behulp van het boek gaan onderzoeken hoe we daadwerkelijk missionair kunnen zijn en hoe we met elkaar kunnen bouwen aan onze parochie.

We doen dit in Het Fundament, op dinsdag 25 februari, dinsdag 10 maart en dinsdag 14 april. We beginnen steeds om 20:00 uur. Graag willen we iedereen hiervoor uitnodigen. We gaan in gesprek, maar vooral ook met elkaar aan het werk!

We hopen dat veel mensen met ons mee willen denken.