Home

Lectoren

Lectoren vervullen een functie in de kerkdiensten, naast de voorganger, de acolieten en anderen.

Aan het begin van de dienst van het Woord leest de lector de eerste lezing. Meestal is dat een gedeelte uit het Oude Testament, soms uit de Handelingen of de Brieven.

Na de evangelielezing en de overweging door de voorganger, bidt de lector de voorbeden voor, voor de wereld, de wereldgemeenschap, de geloofsgemeenschap en voor degenen die ons voorgingen in de dood.

De lector vervult een derde essentiële functie tijdens het sacrament van Brood en Wijn, bij de uitreiking van de communie. Hij of zij deelt het brood met de woorden: Lichaam van Christus, Brood van Leven of andere woorden die de verbondenheid van de geloofsgemeenschap met de Messias tot uitdrukking brengen.

In onze kerk nemen twee lectoren deel aan de vieringen op zaterdag en zondag of speciale vieringen. Op zaterdagochtend (09:00) oefenen we samen in de kerk om voor te bereiden.

Interesse in de functie van lector? Neem dan contact op voor meer informatie en/of aanmelden als lector.

Lectoren

Hans van der Erf
Frea Arends
Jos Steinmetz
Sonja Vervaart
Cees de Korte
Hans van der Leeuw
Hedy Kong Jong Foek
Angelique Poortvliet
Elise van der Leeuw
Patrick Gunther
Siobhan Regtering
Annelies Kuvener
Ivonne Klomp
Marcel van Lochem

Mail: hansenmarjo.van.der.leeuw@kpnmail.nl?subject=Vraag via de website over Lectoren

Coördinator
Hans van der Leeuw