Home

Sacrament van boete en verzoening

De biecht, ook wel boetesacrament, sacrament van de vergeving of sacrament van boete en verzoening genoemd, is een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk. In dit sacrament kan de priester in Christus' naam zonden vergeven. Deze priesterlijke functie wordt biechtvader genoemd. De biecht is gebaseerd op de woorden van de apostel Johannes: "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad." (1 Joh. 1:9)

De beschermheilige van het biechtgeheim en de biechtvaders is Johannes Nepomucenus.

In de week voor Pasen en Kerst is er ook een Boeteviering. Actuele data zijn te vinden op de kalender op de “home” pagina.