Home

Gebeden voor kinderen

Danken

Lieve God,

Wij danken U voor vuur en water

voor zon en licht

voor water en frisheid

en ook voor onze doop

Wij danken U dat wij u kennen

door Jesus Uw zoon

Wij vragen U, mogen wij

Met Jezus ondegerdompeld worden

In Uw vuur

In Uw licht

In Uw liefde

Zodat ook wij uw kinderen zijn

Net als Jezus Uw zoon.


Licht

Ik heb hier een klein kaarsje

Het is wel heel klein, maar deelt zijn licht.

Ik bid dat wij ook vaak gaan delen

Zo breng ik ook de mensen licht

En ik bid voor andere kinderen in de wereld

Dat zij het ook goed mogen hebben


Nieuwe dag

Lieve God, dank u voor deze dag

Dat ik nu lekker slapen kan

U brengt mij veilig door de nacht

Dan kan ik lekker uitrusten

En heb weer energie

Om de nieuwe dag te beginnen

Heer, wees heel de dag en nacht bij mij,

Zodat ik lief kan zijn voor alles

En idereen om mij heen.


Bagage


Stop wat humor in je rugzak

Neem wat blijheid met je mee

En wat reisgenboten zoeken

Dat is ook een idee


Weten welke kant je opwilt.

En op weg gaan met een doel.

Ook al is dat doel maar simpel

Het geeft toch een goed gevoel.


Durf een naar de weg te vragen.

Stuur misschien een beetje bij

Laat je maar door Jezus leiden

Door de woorden die Hij zei.


Met wat wilskracht als bagage

zit je beina altijd goed.

Grote struikelblokken neem je mee

Met een beetje durf en moed.


Als je liefde weet te geven

wordt het leven kinderspel.

Vul je rugzak dus met liefde

Wie dit uitdeelt komt er wel.


Breek niet af, maar bouw op

Hebben we niet allemaal iets?

Iets wat we niet fijn vinden?

Een scheve neus?

Een driftige bui?

Misschien een beetje lui?

Maar zijn we ook niet ergens goed in?

In Hockey?

In rekenen?

In luisteren?


We hebben allemaal iets meegekregen,

Al bij de geboorte…..

Gos heeft ons gevraagd de goede dingen

Van elkaar en van onszelf te zien.

Laten we samenwerken,

Met de talenten die we hebben.


Breek niet af…..maar bouw samen op.

Amen


Voorbeeld

Wij willen U danken,

Voor de mensen die U vroeger gestuurd heeft,

Zoals Joannes de Doper en Jezus.

Zij zijn een voorbeeld voor ons

Ook willen wij U danken

voor de de mensen die in onze tijd

goede dingen doen.

Wij willen u vragen,

Ons ook te helpen om goed te zijn.

Voor onze vader en moeder,

Vriendjes en vriendinnetjes,

Maar ook de mensen die we niet kennen.

Amen


Goede God,

Wij danken U voor Jezus

U liet hem niet in de steek

Hij leeft, midden onder ons

Laat ons ook niet in de steek

Blijf bij ons als het donker wordt

Blijf bij ons als het goed gaat

Amen


Vragen


Vader in de hemel,

wilt U de kinderen die bang zijn

laten voelen dat U er bent


Vader in de hemel,

Wilt U de kinderen in andere landen

Eten en drinken geven


Vader in de hemel,

Wilt U de mesnen die oorlog maken

laten weten dat het fout is


Vader in de hemel,

Wilt U mij helpen met de dingen die ik doe

en mij laten weten wat ik goed en fout doe.

AmenKijken met je hart

Lieve God,

wij kunnen goed zien met onze ogen,

Maar wij willen ook zien met ons hart.

Want als we kijken met ons hart,

dan zien we wie verdriet heeft,

en getroost wil worden.

Als we kijken met ons hart,

zien we die kinderen

die aan de kant staan,

en kunnen we vragen

of ze met ons willen spelen.

Amen


Vrede

De vrede staat niet in de krant,

de vrede ligt in onze hand.

Elke mens op aarde hoort erbij,

en zoekt een plekje om te wonen.

Iemand die zegt: kom maar bij mij,

we eten van hetzelfde brood,

we dromen toch dezelfde dromen,

we sterven dezelfde dood.

Amen


Samen
Wij bidden dat de wereld

Die God geschapen heeft een mag zijn

Dat wij, mensen groot en klein,

Naar elkaar omzien

In blijde en droevige dagen

Dat wij dicht bij elkaar zijn

Net zoals U dicht bij ons bent

Amen

Gebeden komen uit een gebedenbundel uitgegeven door de werkgroep kinderwoorddienst.

bidden Kijk op op de website Kinderen bidden voor Kinderen