Home

Bestuur

vacant
(voorzitter)

Henk Vervaart (penningmeester)
023 - 563 92 82

Henny Rusman
(Secretaris)
023-5631624


Mail: henny.leo@ziggo.nl?subject=Vraag via de website over Gemengd Koor
Gemengd Koor
Het koor werd in 1967 opgericht onder de naam: “Gemengd Zangkoor van de Parochie Joannes de Doper”. Nu bestaat het koor uit ongeveer 24 leden en staat onder leiding van dirigent Otto van den Aardweg.

Doelstelling
Het door koor- en samenzang mede verzorgen van de vieringen in het weekend. Dit is meestal twee keer per maand, hetzij op zaterdagavond om 19:00 of zondagmorgen om 10:00 uur. Ook bij de grote feestdagen van het kerkelijk jaar dragen wij ons steentje bij. Daarnaast zingen wij ook bij uitvaarten en huwelijken.


Repetities
De repetities zijn op donderdagavond  in de kapel in het Parochiehuis van 20:00 tot 22:00 uur en worden om 21:00 uur onderbroken voor een gezellige koffiepauze. Wekelijks wordt er bij de koffie door iemand getrakteerd. Dit is echter niet verplicht. 

Hou je van zingen in een gezellig koor kom dan eens naar onze repetitie. En denk a.u.b. niet te snel "ik kan niet zingen". Je hoeft geen muziek te kunnen lezen om te kunnen zingen. Kom het gewoon eens proberen, vrijblijvend. Proef de sfeer in het koor en de wil en de zin om er iets moois van te maken. Gewoon een keer proberen. Je bent van harte welkom.

Liturgie-zangcommissie
Deze commissie bestaat uit een bestuurslid en een koorlid. De commissie bepaalt welke gezangen er tijdens de vieringen gezongen worden. Het geheel wordt voorgelegd en besproken met de pastor die de viering doet. 


Jubilea
Op 29 november 2015 kreeg ons lid Ton Spitteler (86 jaar) de Gregoriuspenning opgespeld door pastor Kees van Lent. Ton was in 2015 40 jaar lid van het Gemengd Koor. Ton zingt al van jongs af aan en hij zingt nog altijd met veel plezier. 

Op 29 oktober 2017 waren er weer twee jubilarissen: Jopie Koolbergen-van Leeuwen en Henk Vervaart. Ook deze twee leden zijn veertig jaar lid van het Gemengd Koor. Tijdens de viering kregen zij van pastor Kees van Lent de Gregoriuspenning opgespeld. Beiden waren compleet verrast. En op de jaarvergadering van 9 november 2017 hebben we Stien Kroon gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap. Ook voor Stien kwam het als een verrassing.