Home

Trouwen in de katholieke kerk

Vroeger was het burgerlijk huwelijk een formaliteit. Het échte trouwen gebeurde als vanouds in de kerk. Nu is dat omgedraaid. Je kunt alleen in een kerk trouwen als het burgerlijk huwelijk is gesloten. Het kerkelijk huwelijk is aanvullend aan het burgerlijk huwelijk. Dat verschilt overigens met andere landen, waar soms het burgerlijk en kerkelijk huwelijk naast elkaar kunnen plaatshebben.

Toch besluiten nog veel mensen om ‘voor het altaar’ te trouwen. De sfeer en de rituelen in een kerk zijn voor mensen zo belangrijk, dat ze graag voor de belangrijkste dag in hun leven naar de kerk gaan.

De sfeer is immers anders dan in een zaal van het stadhuis of een romantische lokatie waar je kunt trouwen. Er heerst een stilte, kaarsjes branden, er is gewijde muziek. Maar het komt ook voor, dat je in de kerk trouwt omdat je ouders het zo erg vinden als er alleen de gang naar het stadhuis is.

Maar er is meer: er zijn wezenlijke verschillen met een burgerlijk huwelijk. Het kerkelijk huwelijk is een sacrament, één van de zeven die de rooms-katholieke kerk kent.Wat betekent het sacrament van het huwelijk

Het wezen van het huwelijk is de vereniging van een man en een vrouw: het is een werkelijkheid waarin de liefde van God zich openbaart. Al in het scheppingsverhaal wordt dit verbond tussen man en vrouw genoemd. Een burgerlijk huwelijk is een bezegeling van elkaars liefde om voor elkaar te zorgen, in goede en slechte tijden, op papier vastgelegd. Toch kan de afspraak worden verbroken. Het kerkelijk huwelijk wordt gezien als een onverbrekelijke band van de mens als man en vrouw. God is actief aanwezig in de liefdesrelatie tussen mensen: God heeft niet alleen de mens uit liefde in het bestaan geroepen, Hij heeft de mens ook een aangeboren roeping gegeven om elkaar lief te hebben.

De eerste vrucht van een katholiek huwelijk is vooral het waarmaken van het liefdesverbond van God en de mens. Tot in eeuwigheid. Relaties tussen mensen kunnen vluchtig zijn, eindig ook. Het verbond via het huwelijk met God, is eeuwig, altijd geldend en kan daarom niet verbroken worden, ‘dat wat God heeft verbonden, kan en mag een mens niet scheiden’.

Text van katholiek.nl website