Home

De Kosters

Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook sacrista geheten, is een persoon die, al dan niet bezoldigd, belast is met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst, zoals het liturgisch vaatwerk of een glas water op het spreekgestoelte.

Hij is een belangrijke figuur in allerlei praktische aangelegenheden in en om het kerkgebouw, zoals verlichting, verwarming, klein onderhoud en alles tijdens en rond de diensten.

De functie van koster binnen onze kerk wordt ingevuld door een groep van entousiaste mensen.


Hoofdkoster
George van Goethem


Kosters

Hans van der Erf

Cees de Kort

Nol Ruiter

Michel Kuijpers

Joop Garthoff

Andy Deru

Hans Boot

Howard Valino


Hans Lauwers

Mail: georgevangoethem@gmail.com?subject=Vraag via de website over kosters