Home

Liturgie

Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst maken.

Liturgie binnen onze kerk wordt ondersteund door diverse groepen vrijwilligers. Klik op een van onderstaande onderwerpen om er meer over te lezen.


De vieringen in onze kerk en kapel

De koren

De kosters

De lectoren

De misdienaars

De bloemengroep

Mail: hansenmarjo.van.der.leeuw@kpnmail.nl?subject=Vraag via de website over Lectoren

Coördinator
Liturgie
Hans van der Leeuw