Home
Sobere maaltijd 2019

Een sobere maaltijd van soep met brood genieten en met het geld dat je daarmee uitspaart een goed doel steunen. Dat is al jaren de succesformule van de Sobere Maaltijden. Ook dit jaar is dit georganiseerd. Op verschillende kerkplekken in Hoofddorp. Zeven woensdagen (behalve 10 april) tussen 18.00 en 19.30 uur, van Aswoensdag 6 maart tot en met de woensdag voor Pasen 17 april.
Elke maaltijd wordt een korte inleiding gehouden door bevlogen mensen, die zich inzetten voor projecten in binnen- en buitenland. Thema’s zijn dit jaar Watervoorziening in Flores Indonesië, Tolerantie, Opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen in het Jeanette Noëlhuis, Wijkleerbedrijf, Rode Kruis afd. Haarlemmermeer en Schuldhulpmaatje.

De laatste sobere maaltijd is in de Ark op 17 april
Onderwerp: Schuldhulpmaatje

De maaltijden staan open voor belangstellenden, je wordt gevraagd je voor elke maaltijd apart op te geven via mail bij het Parochiesecretariaat van de J.de Doperparochie secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023 5638145 
 
Voor het volledige programma én  voor actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken raadpleeg: www.kerkeninhoofddorp.nl