Home
Lions  Club  Haarlemmermeer-Host start 2 acties tegelijk de
DE-puntenactie en verzamelen van Oud en Vreemd geld
Wat kunnen dingen toch eenvoudig zijn als een aantal partijen hetzelfde doel nastreven. Het gaat  hier uiteraard over de samenwerking via Douwe Egberts, Voedselbank, Maatvast en de Lions Club Haarlemmermeer Host.
“Douwe Egberts” die sinds mensenheugenis met de waardepunten op de koffie en theepakken te vinden is. Nu al een aantal jaren het idee koesterden om voor de gespaarde punten pakken koffie te verstrekken. Dat dit idee opgepakt werd en zo’n succes zou worden kon niemand bevroeden.
“De Voedselbank Haarlemmermeer”. Na een moeizame start nu een algemeen maatschappelijk aanvaard en een zeer hard nodig fenomeen is geworden. Daar past hulde bij aan alle vrijwilligers en sponsoren en bedrijven bij die het mogelijk maken om iedere week weer de voedselpakketten te kunnen samenstellen en uit te delen aan de mensen die dat steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Bij alleen het zeggen van dat dit in ons land niet nodig zou moeten zijn schieten we niet erg op. Juist meedoen en delen van onze overvloed is belangrijk. Dat in het kader van meedoen zijn we met z’n allen blij met zo’n koffieactie als deze.
“Stichting Maatvast”. Heeft zich sinds drie jaar uit eigen beweging aangesloten bij de organisatie van het verzamelen en dan juist om als inzamelpunt te dienen. Dat leidde gelijk al tot een groot succes. Zij exploiteren 25 dorpshuizen c.q. wijkcentra verspreid over de hele Haarlemmermeer. Zo kunnen alle inwoners die hun gespaarde punten willen inleveren terecht in hun eigen buurt(huis). Hoe gemakkelijk kan het zijn. Bovendien staan daar ook weer enthousiaste mensen voor u klaar.
“Lions Club Haarlemmermeer-Host”. Deze oudste service club in de Haarlemmermeer, wil zich voor het 7e jaar inzetten voor een goede organisatie van deze actie. De progressie in het aantal ingeleverde punten groeide explosief.  De vorige actie leverde ruim 1.3 miljoen punten op, goed voor 2712 pakken koffie. Dat de Lions daar met de andere partijen blij van worden is gemakkelijk te raden. Nu wat deze winteractie die loopt tot 12 januari  gaat opbrengen is koffiedik kijken. Maar de Lions zijn van mening dat er in allerlei hoeken en gaatjes nog trommeltjes met vergeten punten liggen. Dan is uiteraard de vraag bij het vinden van de spaarpunten of de mensen deze ter beschikking willen stellen voor deze DE-punten actie. De Lions Club maar zeker ook de andere partijen zullen u daarvoor heel dankbaar zijn.  
Oud en Vreemd geld.
In de verzameldozen kan dit jaar tevens  oud- en/of  vreemd geld gedoneerd worden. Ook gewoon euro´s zijn welkom. De opbrengst is voor oogoperaties in de arme derde  wereldlanden. Voor slechts 10 euro kan een blinde weer zien. Een jarenlange doorlopende actie die geweldige mooie opbrengsten genereren en ook nog aangevuld zal worden met geld uit de pot van “de Wilde Ganzen”. Zodat oogartsen die op  vrijwillige basis deze operaties kunnen uitvoeren in de arme landen. Dus twee vliegen in één klap en de Lions hopen dat het ritselt en rammelt in de dozen.