Home
Stille Omgang 16/17 maart 2019
 
De  Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart

Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht door het centrum van Amsterdam, langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat de droeg het Heilig Sacrament (de hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse kerk Eucharistie, om God dank te zeggen.
 
Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2019 als intentie:
 
" Vreugde is het onmiskenbare teken van God
 
Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, ervoer de Jezuïet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn Geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de deelnemers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in Stilte en in Gebed door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is. Deze ervaring van spiritualiteit, maar ook de onderlinge verbondenheid om met zovelen samen te komen, is niet anders dan Vreugde. Wij hopen dat u in herdenking aan Het Mirakel van Amsterdam en met uw persoonlijke intenties de Stille Omgang ervaart in Vreugde en Gods aanwezigheid.

Pierre Teilhard de Chardin s.j.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
Ten opzichte van voorgaande jaren is alles 30 minuten eerder.
Voor de Heemsteedse deelnemers vertrekt er een speciale bus om 19.30 uur van de St. Bavokerk aan de Herenweg naar de Mariakerk in Haarlem.
Om 20:00 uur is er een kort reisgebed in de Mariakerk, Rijksstraatweg 355 in Haarlem, waarna met speciale bussen naar Amsterdam wordt gereden.
Deelnemers uit Zwanenburg en Halfweg kunnen opstappen in Halfweg voor de Keizerskroon om 20.45 uur.
 
Om 21:30 uur aanvang van de Eucharistieviering in de O.L.V. kerk aan de Keizersgracht 218 met als celebrant A. Hendriks, kanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Haarlem en concelebrant C. Mennen priester, assistentie van de diakens F. Litjens en Ph. Weijers, m.m.v. van het  R.K. Gemengd Koor “St. Caecilia uit Halfweg” o.l.v. dirigent-organist Adriaan van Lunenburg.
 
Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) een broodje en kop koffie te kopen in de Lutherse kerk aan het Spui. Vanuit de Lutherse kerk wordt u begeleidt naar het vertrekpunt van de bussen die u weer huiswaarts brengen.
 
Kosten voor deelnemers per bus: € 12,50 p.p.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats in de bus dan kunt u zich opgeven tot 12 maart a.s. bij een van onderstaande adressen m.v.v. naam, adres, telefoonnummer en aantal personen:
 
Arnold Kuhlman  tel. 023-5376742        
                            
akuhlman@quicknet.nl
 
Jenny Kuhn         tel. 023-5635861
                            
jennymaria1943@gmail.com
 
Frans Stoets       tel. 020-4972436
                            
stoet80@gmail.com
 
Of via de Website 
www.stille-omgang-haarlem.nl