Home
M25 Kelderavonden
Elke eerste vrijdag van de maand hebben we Kelderavond, onze eigen club avond met tal van activiteiten, gezellig bijpraten, plannen maken en verhalen delen. We starten om 19:30 uur in de kelder van het parochiehuis aan de Kruisweg 1073 in Hoofddorp. Iedereen is welkom. Kom gerust eens kennismaken.


Jongerenvieringen
Regelamtig zijn er ook Jongerenvieringen met M25. De viering is dan met ondersteuning van de M25 band. Kom gerust eens kijken. Het zal je zeker aanpsreken. Hou de agenda in de gaten voor de data en tijden.

Taizé-vieringen
Al meerdere jaren vindt in De Ark enkele keren per jaar een speciale viering plaats, geïnspireerd op de riten in Taizé. Taizé is een gemeenschap van religieuzen in het zuiden van Bourgogne, Frankrijk,  waar al tientallen jaren veel mensen vanuit alle landen naar toe trekken. De vieringen zijn meditatief, bij kaarslicht, met enkele teksten, stilte en veel liederen met korte teksten. Het zijn meditatieve liederen die een keer of acht worden herhaald, tenzij anders aangegeven. De melodie van een lied wordt éénmaal voorgespeeld, vervolgens eenmaal voorgezongen en daarna kan een ieder meezingen. Zondag 27 januari organiseren wij deze viering in onze De Ark, Overbos Hoofddorp 19.00 uur.  Je bent van harte welkom.


Jongerenplatform Bisdom Haarlem-Amsterdam

Een aantal van de activiteiten die worden aangeboden worden georganiseerd door het jongeren­platform. Het platform bestaat uit jongeren (16 t/m 30 jaar) die samen­werken met lokale groepen en andere enthousiaste jongeren onder verant­woordelijkheid van één van de medewerkers van het jongeren­pastoraat. De jongeren komen uit verschillende plaatsen van het bisdom. Het jongeren­platform organiseert jaarlijks de Wereld Jongeren DAG op palmzondag, een seizoens­opening en het kerstfeest. Voor meer informatie kijk op www.jongekerk.nl