Home
De SKW School catechese werkgroep zijn op zoek naar nieuwe leden.
 
De doelgroep zijn de kinderen die deze scholen bezoeken, groep 1 tot en met 8,hun ouders/verzorgers en hun leerkrachten.
Het is wel van belang dat de leden van de Schoolcatechese Werkgroep kinderen op 1 van de 6 R.K. basisscholen in Hoofddorp hebben zitten

Wat zijn onze werkzaamheden:
-Er mede voor zorgen dat ouders/verzorgers regelmatig en juist geïnformeerd worden over de catechese (projecten).
-Praktische hulp bieden aan leerkrachten bijvoorbeeld bij vieringen op school en bij catechese lessen (indien gewenst) en bij rondleidingen bij en rond Parochiekerk en andere religieuze instellingen.
-Het doorgeven van berichten vanuit de parochie zoals aankondigingen van gezinsvieringen, en voorbereiding Eerste Communie.
-Het regelmatig publiceren van stukjes m.b.t. activiteiten of projecten van de scholen in het parochieblad INFO, 
 
We komen een aantal maal per jaar bijeen in het Parochiehuis.
 
Opbrengst van het catechese werk:
Door je te verdiepen in de catechese op de basisscholen krijg je zicht op de manier van omgaan van catechese op de school van je kind(eren) en weet je wat je mag verwachten van de school m.b.t. het geloof. Ook kun je komen tot een stukje eigen geloofsverdieping.
 
Plaats in de parochiestructuur:
De schoolcatechese valt (als permanente catechese) onder het catecheseberaad.

SKW School Catechese Werkgroep
Kruisweg 1073
2131 CT Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl