Home

Download de brochure op  www.rkbijbel.nl  
Bestellen kan via de KBS: 
info@rkbijbel.nl
Luister op www.katholiekleven.nl  de podcast met de samensteller van het bijbelleesrooster, diaken Vincent de Haas. “Missie: Wanneer ga jij een grens over?” Gebed voor de buitengewone missiemaand 2019
 
Hemelse Vader,
toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus
uit de dood verrees,
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht
“ga en maak alle volken tot mijn leerlingen”.
U herinnert ons eraan
dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.
 
Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest
om moedig en ijverig te zijn
om te getuigen van het evangelie,
zodat de missie toevertrouwd aan de Kerk,
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe en doeltreffende uitdrukkingen kan vinden
die leven en licht brengen in de wereld.
 
Help ons om het voor alle mensen mogelijk te maken
uw reddende liefde te ervaren
door de genade van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
één God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.