Home

Secretariaat

p/a Albergerbos 100
2134 MV Hoofddorp

Telefoon:
+31 (0) 56 31 543

Email: bestuur.odyssee@gmail.com

Het koor Odyssee is in februari 1968 opgericht door een groep jongeren binnen de R.K.kerk de H. Joannes de Doper. Het was in de tijd van de zogenaamde beatmissen. Melodieën van bekende popsongs werden door eigen leden gearrangeerd voor het, toen nog, jongerenkoor. Op deze melodieën werden teksten geschreven die aansloten op de thema’s van de te verzorgen missen.

Het koor werkte niet alleen mee aan missen in de katholieke kerk maar ook, al vanaf de oprichting, aan diensten in protestantse kerken. Odyssee heeft zich altijd opgesteld als een koor voor alle gezindten.

Naast het verzorgen van beatmissen ondernam het koor ook andere activiteiten, berucht b.v. waren de kampeerweekenden en de feesten. Deze activiteiten zijn altijd voortgezet, zij het soms in andere vormen, en zijn een van de redenen voor de hechte groep die het koor vormt.

Al vanaf de oprichting heeft het koor een eigen tekstcommissie die, in samenwerking met de voorganger, de thema’s van de te verzorgen vieringen bepaalt en de teksten verzorgt. Een liedcommissie zorgt voor verfrissend repertoire, het PRO-team voor een goede voorbereiding voor bijv. een concertoptreden en de Party Club Odyssee zorgt voor gezellige avonden / uitstapjes voor de koorleden zelf.

De repetities vinden elke dinsdagavond plaats op de zolder van het parochiehuis naast de R.K. kerk aan de Kruisweg te Hoofddorp. De repetitie begint om 20.15 uur en duurt tot 22.15 uur. Vanaf 20.00 uur is er koffie en na afloop is er gelegenheid, onder het genot van een drankje, om nog wat na te praten.

Odyssee bestaat uit zo’n 60 leden. Bij aanname van nieuwe leden geldt een maximumleeftijd van 55 jaar. Het koor beschikt over een vast combo van 4 personen; een slagwerker, een slaggitarist, een basgitarist en een pianist/toetsenist. De laatste is tevens dirigent van het koor. Het combo wordt soms aangevuld met twee/drie leden uit het koor die verschillende muziekinstrumenten bespelen.