Home

De Maria-hoek

Waarom steken mensen een kaarsje op? Waarom zie je bij Mariabeelden en heiligenbeelden zo veel kaarsjes branden?

Het branden van kaarsjes stamt mogelijk af van het branden van kaarsjes van de vroege martelaren in de catacomben in Rome. Met de komst van internet is een ‘virtuele traditie’ aan het ontstaan van het branden van online kaarsjes.

De kaars is een symbool van het Licht dat het donker overwint. Een kaarsje begeleidt het gebed.  Je steekt een kaarsje op en bidt  tijdens of na het plaatsen van de kaars voor een bepaalde intentie. Bijvoorbeeld voor overleden familie, voor kracht voor een zieke  vriend/vriendin of om het verkrijgen van een gunst. De brandende kaars begeleidt als het ware het opstijgende gebed naar de hemel.


Kleine houten kruisjes

Op de kleine houten kruisjes rechts van de Mariahoek staan de namen van onze overledenen die na 2 november 2013 zijn overleden.

Op Allerzielen (2 november) herdenken we als gemeenschap onze overledenen van het afgelopen jaar, waarna de kruisjes worden meegenomen naar huis.