Home

De Ramen in de kerk

Ramen aan de achterzijde

Gebrandschilderde ramen, gemaakt door glazenier Geuer tussen 1880 en 1885.


Doopraam (links) De doop van Jezus in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper.


Raam van de Kruisging (midden) De kruisiging van Jezus.


Raam van de Hemelvaart (rechts) De hemelvaart van Jezus. De tekst ‘Videntibus Illis Elevatus est’ betekent: ‘Voor diegenen die toekeken is Hij ten hemel opgestegen’.
Ramen aan de zijkanten

Gebrandschilderde ramen

tussen 1935 en 1950 gemaakt door glazenier Frans Balendong in Haarlem,

bekostigd door parochianen.

Elk raam beeldt één van de zeven sacramenten uit


Ramen links

Doop

Vormsel

Eucharistie (zie foto hiernaast)


Ramen rechts

Huwelijk (foto hiernaast)

Priesterwijding

Ziekenzalving

Sacrament van de verzoening/biecht