Home

Coördinator
Rozenkrans
Jenny Kuhn

Rozenhoedje bidden

Twee maal per week bidden we het Rozenhoedje.

Dinsdag en donderdagavond om 18:45 uur
In de Kapel op de eerste verdoeping van het Parochiehuis naast onze kerk


Wat is het verschil tussen een rozenhoedje en de rozenkrans bidden?

Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt, dan heb je een rozenhoedje gebeden. Dat bestaat uit het kruisteken, de geloofsbelijdenis, 3 Weesgegroetjes en 5 tientjes van telkens een Onze Vader, 10 Weesgegroetjes en het Eer aan de Vader. Bij elk tientje kan je mediteren over een mysterie van de rozenkrans. Afsluiten doe je met het kruisteken.Om de rozenkrans te bidden, ga je 4 keer het gebedssnoer rond. Je hebt dan gemediteerd over alle 20 mysteries van de rozenkrans.


Waarom de rozenkrans bidden?

Het rozenkransgebed wordt al honderden jaren gebeden. Vele pausen hebben het aangeraden. Nog belangrijker is dat Maria zelf gevraagd heeft dat wij dit vaak bidden. In 1917 tijdens de oorlog vroeg Maria aan drie herderskinderen in Fatima (in Portugal) om dit elke dag te doen.

De kinderen zagen Maria als een mooie dame in het wit, stralender dan de zon. Zij vroeg de kinderen om dagelijks de rozenkrans te bidden. Op een keer zei Maria: “Ik ben gekomen, want het is echt nodig dat de mensen beter gaan leven en God niet meer door hun zonden beledigen. Als zij de rozenkrans bidden, zich tot God keren en zijn vergeving vragen, en goed doen in plaats van slecht, zal er vrede komen.”

Die kinderen luisterden naar Maria en gingen bidden. Jij toch ook?


Gebeden van de rozenkrans

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven. Amen.


Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


Weesgegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood, Amen.Eer aan de Vader


Eer aan de Vader,

en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


Mail: jennymaria1943@gmail.com?subject=Info over Rozenkrans Uitgebreide uitleg over bidden  Rozenhoedje Klik hier Kinderen bidden voor Kinderen

“Als je de rozenkrans bid,
keer je tot God
en vraag zijn vergeving,
dan komt er vrede”.