Home

Sacramenten

Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen.

Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent. De Katholieke Kerk en de (Oosters)-Orthodoxe kerken kennen zeven sacramenten: doop, vormsel, eucharistie, biecht, priesterwijding, huwelijk en ziekenzalving. De Reformatie heeft van dit zevental alleen doop en eucharistie (in de vorm van het Heilig Avondmaal) als sacramenten aanvaard.

Men kent in totaal zeven sacramenten:

de eucharistie met als belangrijk onderdeel de Heilige Communie

het doopsel

het vormsel

de biecht of het sacrament van de verzoening

de ziekenzalving

de priesterwijding

het huwelijk

Dopen Vormsel Communie Huwelijk Ziekenzalving Priesterwijding Boete & Verzoening