Home

Spiritualiteit, Catechese & Bezinning

Catechese - Wil je meer weten over geloof?

Catechese oftewel godsdienstonderwijs kan op tal van manieren ingevuld worden. Wil je verdiepen in het katholiek geloof, theologie studeren of misschien wel Diaken, Catechist of Priester worden, er zij tal van activiteiten, cursussen of studies die je kunt volgen. Hieronder volgt een aantal mogelijkheden.


Catechese voor kinderen

Wil je ook meer weten over Jezus en de verhalen in de Bijbel, en ben je nieuwsgierig, kom dan naar onze catecheselessen in ons  parochiehuis op woensdagmiddagen van 15:00 tot 16:30 uur.  Klik hier voor meer info.


Verdiepen in geloof


Divers aanbod van Raad van Kerken Hoofddorp
Vanuit de werkgroep Bezinning en Verdieping wordt de hele jaar door een gevarieerd programma geboden. Van een enkele thema avond to volledige cursussen op meerdere avonden. Kijk op de website van Raad van Kerken Hoofddorp voor een actueel programma.


Alpha Cursus
Introductiecursus in het Katholiek geloof: De Alpha Cursus. Deze cursus wordt regelmatig aangeboden binnen het Bisdom of bij diverse parochies. Meer informatie kijk eens op de website AplhaCursus


Op weg in het land van geloven
De kracht van de cursus Op reis in het Land van Geloven is dat deze aansluit bij de levenservaring van mensen. Tijdens de vakantie komen mensen vaak onder de indruk van kerken en kloosters. Historische gebouwen en rituelen roepen vragen op. ‘Ik zou daar wel eens meer van willen weten,’ denken ze, ‘maar ik wil me nog niet direct verbinden met de kerk.’  Deze cursus neemt mensen bij de hand die willen verdiepen in het geloof. De cursus wordt regelamtig aangeboden in ons Bisdom. Voor actuele data ga naar de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam


7+1 Basiscursus Geloven
Samen eten, samen luisteren naar geloofsverhalen, en samen kijken naar wat dat met mensen kan doen. Dat is, in het kort, de 7+1 Basiscursus Geloven. Misschien neemt landelijk het aantal zondagse kerkbezoekers af, mensen blijven op zoek naar wat geloven voor hen kan betekenen.

Plaatselijke kerken zijn er om daarbij te helpen. Dat kan, steeds op eigen wijze, met behulp van de 7+1 Basiscursus Geloven. Overal (zie overzicht per provincie), in verschillende varianten.

Meer info: www.7plus1.nl

Geloven Nu
Geloven Nu is niet te vangen in één woord. Het is geen methode of cursus - maar toch steek je er veel van op. Het is geen school - maar toch zijn er veel verschillende groepen met een inleider. En die groepen zijn geen 'praatgroepen' - maar toch wordt er gepraat. Bijbelverhalen staan centraal, maar het gaat over het heden.

Het doel is om op een inspirerende wijze mensen samen te brengen rond de Schrift en hun levens- en geloofsvragen. Dat gebeurt meestal in zogenaamde Geloven Nu-groepen. Momenteel zijn er ongeveer 120 Geloven Nu-groepen in Nederland en Vlaanderen). Er zijn ook Geloven-Nu groepen voor tieners.

Een vier-weken cursus via internet.
Elke week wordt er leesstof (over relaties, geloven, Jezus…) gegeven met enkele vragen, afbeeldingen en citaten uit het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk.

iDe deelnemer krijgt contact met een eigen gesprekspartner (e-coach). Aan hem/haar kan hij/zij al haar vragen stellen en reacties voorleggen.

De cursus is bedoeld voor mensen die (opnieuw) willen kennismaken met het christelijk geloof. Al meer dan 1500 mensen namen aan deze cursus deel.
Meer info ga naar de website


Diverse verdiepingscursussen de Tiltenberg
Opleidingsinstituut De Tiltenberg geeft het hele jaar door tal van verdiepingscursussen varierend van 1 avond tot 10 avonden. Kijk op hun website voor het actuele aanbod. De Tiltenberg


Studeren

Theologie studeren
Wil je theologie gaan studeren dan kan dat uiteraard aan een van de hogescholen of universiteiten in Nederland. Maar ook via het Theologisch Instituut Sint-Bonifatius, de diaken- en catechistenopleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam kun je studeren. Kijk op de website van De Tiltenberg voor meer informatie

Catechisten of Diakenopleiding
De 'minor' staat gelijk aan de 'klassieke' diaken- en catechistenopleiding' en geeft voldoende theologische opleiding om in aanmerking te komen voor een zending als onbezoldigd catechist in het bisdom Haarlem Amsterdam en tot onbezoldigd parochiemedewerk(st)er in het aartsbisdom Utrecht. Meer informatie, ga naar de website van De Tiltenberg

Priesteropleiding

Heb je een roeping, wil je Priester worden? Dan kun je terecht op een van de Seminaries in Nederland. In ons Bisdom is dat De Tiltenberg in Vogelenzang.


Bezinning & Gebed

In onze parochie hebben we twee Bezinningsgroepen Gemeenschap Christelijk Leven (GCL). Deze groepen zijn ontstaan uit een internationaal initiatief van de Jezuïeten en zij begeleiden deze groepen. Het maximaal aantal leden is 10-12. De groep komt een maal per maand bij elkaar voor gebed en bezinning en is gebaseerd op de Ignatiaanse Spiritualiteit.

Meer informatie? Ga naar de GCL Hoofddorp pagina.

Tilburg University Fontys Hogescholen Kinder-Catechese GCL Hoofddorp