Home

Taize in Nederland

Taizé Facebook

Taizé Wereld (Nederlands)


Taizé Vieringen
Haarlemmermeer

Wat is Taizé?
“In ons gebed voltrekt zich een wederzijdse uitwisseling met God: Hij neemt zijn intrek bij ons door zijn heilige Geest, en Christus geeft zich aan ons in zijn woord en in de sacramenten. Op onze beurt kunnen wij alles wat er in ons leeft aan Hem toevertrouwen.” Frère Alois, Brief uit Cochabamba Wat Is Taizé? Alles begon in 1940. Frère Roger was 25 jaar. Hij verliet zijn geboorteland, Zwitserland, en ging in Frankrijk, het land van zijn moeder, wonen. Jarenlang had longtuberculose hem aan huis gekluisterd. Tijdens deze lange ziekte rijpte in hem de roeping om een gemeenschap te beginnen. In 1945 begon deze jonge man uit de streek een stichting voor kinderen die in de oorlog hun familie verloren hadden. Hij stelde de broeders voor er een aantal in Taizé op te nemen.

Maar een mannengemeenschap kon geen kinderen opnemen. Toen vroeg frère Roger zijn zuster Geneviève om terug te komen naar Taizé om voor hen te zorgen en hun moeder te worden. De broeders ontvingen ’s zondags ook Duitse krijgsgevangenen uit een kamp in de buurt. Langzaam aan sloten een paar jonge mannen zich aan bij de eerste broeders. Op paaszondag 1949 verbonden zeven van hen zich voor het leven aan elkaar in celibaat, gemeenschapsleven en een grote eenvoud. In de stilte van een lange retraite tijdens de winter van 1952-53 schreef de stichter van de gemeenschap de ‘Regel van Taizé’, waarin hij voor zijn broeders “het wezenlijke dat het gemeenschapsleven mogelijk maakt” verwoordt.

Taizé Vandaag
De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken. De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift.

Taizé in Haarlemmermeer
Regelmatig vinden er Taizé vieringen plaats in Hoofddorp. Dat gebeurt op de manier zoals dat in Taizé gebruikelijk is: geen voorganger, maar wel goed voorbereid, niet veel teksten en alleen teksten uit de bijbel; stilte; mooie en eenvoudige inrichting van de kerk; goede muzikale ondersteuning.Deze plaats in de Katholieke kerk Joannes de Doper of protestantse kerk De Lichtkring (Toolenburg - Hoofddorp). Zie hiernaast voor de actuele gebedsvieringen van Taizé.

29 september 19:00 uur
De Ark Hoofddorp

24 november 19:00 uur
Joannes de Doper Hoofddorp