Home

Vacatures vrijwilligers in onze parochie

Onze bruisende parochie is gezegend met veel vrijwilligers en tal van werkgroepen op allerlei gebieden. Of het nu gaat om zingen in een van de 6 koren, helpen bij de bezoekgroep voor ouderen en zieken, secretariaat of kinder en jongerenwerk, er zijn altijd wel vacatures. Hieronder een lijst van openstaande vacatures. Heb je interesse om mee te helpen, neem dan contact (klik op de naam van de werkgroep) op met de betreffende coördinator or het secretariaat.


Vacature

Omschrijving

Werkgroep

(klik om email te sturen)

Contact

Coördinator bezorging Parochieblad  INFO

Coördineert 9 keer per jaar de bezorging van het parochieblad in Hoofddorp met een team van meer dan 100 vrijwilligers die deze bezorgen in de diverse wijken. Eens per jaar de actie Kerkbalans.

Cor Kreike

Cor Kreike

Bestuurslid RvK

We zijn op zoek naar een bestuurslid van de Raad van Kerken als vertegenwoordiger van onze parochie.

Raad van Kerken

Michel Witjes (secretaris)

Vervoer kerk

het geven van een lift van en naar de vieringen in onze kerk van medeparochieanen die moeilijk ter been zijn.

Vervoergroep

Kyra Klemann-Verhoeve

Woensdagavond Maaltijden Fundament

Hulp gezocht voor de woensdagavondmaaltijden
Dankzij de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers is het mogelijk om iedere woensdag een gezellige maaltijd aan te bieden in het Fundament. Vindt u het leuk om af en toe bij de maaltijden in het Fundament te helpen? Wij zijn op zoek naar extra hulp 


Raminah van Eer


Raminah van Eer

Misdienaars

Heb je je communie gedaan, wil je de pastoor helpen bij de vieringen in de kerk. meld je dan aan als misdienaar.

Misdienaars

Hans van der Erf

Kinderwoorddienst

Bij de zondagvieringen is het streven om altijd (behalve in schoolvakanties) tijdens de viering een kinderwoorddienst te houden voor kinderen van 4-12 jaar. De werkgroep is dringend op zoek naar hulp bij het organiseren van deze nevendiensten. Inhoudelijke kennis wordt door je collega’s verzorgd. Vind je het leuk om ons te helpen?

Kinderwoorddienst

Kyra Klemann-Verhoeve

Koorleden Gregoriaans Koor

We zijn op zoek naar zangers die met het  Gregoriaans willen kennismaken dan zijn we daar heel blij mee. We repeteren op dinsdagavond  vanaf 20.00 uur in de kapel van het parochiehuis. Onze activiteiten bestaan uit het zingen in onze  eigen parochie (ca. 8 x per jaar) en daarbij ook elders.


Gregoriaans Koor

Harrie van Haaster

Toezicht kerk

Elke dag is de kerk open voor bezoekers en daarbij houden vrijwillgers toezicht. We zijn op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers die dit willen doen. Van 11:00 tot 12:00, maar ook bijvoorbeeld in de middag om bezoekers de mogelijkheid te geven een kaarsje op te steken en te bidden.


Jenny & Piet

Jenny  Kuhn

Bestuursleden PCI

De werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling zoekt een aantal enthousisate bestuursleden. De PCI helpt mensen in financiele nood.

Werkgroep PCI

Wil Hand

Bestuurslid RvK

We zijn op zoek naar een bestuurslid van de Raad van Kerken als vertegenwoordiger van onze parochie.


Raad van Kerken

Michel Witjes (secretaris)

Bij bepaalde vacatures gelden specifieke eisen en kan het zijn dat ondanks groot enthousiasme de functie niet passend blijkt te zijn. Er zal altijd een gesprek plaatsvinden om te kijken of de vacature passend is en of aan bepaalde eisen voldoen kan worden. Voor een aantal functies zal ook een VOG nodig zijn.

‘Christus heeft geen andere armen dan de onze’, schreef de heilige Theresia, ‘geen andere handen, geen andere benen dan de onze.’ Zoals Christus toen de apostelen uitzond, zo nodigt Hij ons vandaag uit om onze handen en armen en benen te gebruiken om zijn boodschap te verkondigen en waar te maken. Hoe zou ik de mijne kunnen gebruiken?