Wim Piels


Mail: vom-groep@h.joannesdedoper.nl?subject=Vraag via de website over Vastenactie

Contact VOM

Water project in Indonesië

In deze 40-dagentijd voor Pasen vragen wij uw aandacht en uw hulp voor het goede werk van de Vastenactie. Ditmaal voor een water project in Indonesië, op het eiland Flores.

In veel bergdorpen op het eiland Flores is geen water. Caritas van het aartsbisdom Ende, samen met de dorpelingen, leggen waterleidingen aan vanuit bronnen in de bergen naar de dorpen toe. In de dorpen komen zo verschillende waterpunten en openbare toiletten. Ook worden en elk dorp sommige dorpelingen getraind in hoe ze de waterleiding en waterpunten in het dorp kunnen repareren als er iets stuk gaat.


Vastenactie steunt het werk van Caritas Ende en de dorpelingen in het gebied Detukeli en wil hiervoor ook dit jaar EUR 24,000 beschikbaar stellen. Helpt u mee?

U kunt bijdragen met de acceptgirokaart die bij de Info zat, of via internet bankieren naar bankrekening (IBAN) NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp, onder vermelding van Vastenactie 2019 Indonesië. Over belastingvoordeel bij schenken aan de Vastenactie, lees hier beneden hoe dit makkelijk geregeld kan worden.

Namens de Vastenactie en de ondersteunde mensen op Flores, Indonesië, danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw gift en wensen wij u een goede 40-dagen tijd toe en alvast een Gezegend Pasen.

VOM-groep parochie H. Joannes de Doper, Hoofddorp

Periodiek schenken – de Belastingdienst helpt mee

“Ik kan meer bijdragen voor hetzelfde bedrag, dat geeft een goed gevoel”
Met een periodieke schenking kun je je giften aan de parochie (Vastenactie, Adventsactie, Kerkbalans) minimaal vijf jaar lang volledig aftrekbaar maken. Dit kost je niets extra's, maar levert wel veel op.


Wat is periodiek schenken?
Een periodieke schenking/gift is een gift die u ten minste 5 jaar achter elkaar doet aan een goed doel (ANBI), en die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Onze parochie is een erkend goed doel en heeft een ANBI status.


Wat zijn de voordelen?

Ook gewone giften die u via de bank doet zijn soms aftrekbaar voor de belasting. Maar er is dan wel een drempel: het totaal van uw giften moet dan wel meer zijn dan 1% van uw jaarlijkse verzamelinkomen (en ook meer dan EUR 60 per jaar). Wat daar bovenuit komt is aftrekbaar.

Bij een periodieke schenking is het hele bedrag aftrekbaar. Er is geen drempel. Als u bijvoorbeeld EUR 100 per jaar schenkt aan de parochie (voor Kerkbalans en/of Vastenactie en/of Adventsactie), dan is die volledige EUR 100 ook aftrekbaar voor de belasting. Als u bijvoorbeeld in de 40,85% belastingschijf zit betaalt de belastingdienst EUR 40,85 terug.


Wel 69% meer schenken voor hetzelfde bedrag.

Als u bijvoorbeeld in de 40.85% belastingschijf zit, en u wilt netto EUR 100 wilt doneren (dus dat het u netto EUR 100 kost), dan kunt u een periodiek schenkingsformulier van de parochie invullen en EUR 169 schenken. De belastingdienst betaalt dan EUR 69 terug.

Het inkomsten-belasting-voordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator

De teruggave door de belastingdienst kan in het begin van het volgend jaar, mar kan ook nu al, als u bij de belastingdienst een voorlopige aanslag 2018 aanvraagt (dit kan via de website van de belastingdienst). De belastingdienst betaalt dan nu al het belastingvoordeel aan u terug (in maandelijkse termijnen), en u hoeft niet tot volgend jaar te wachten.


Hoe regel ik een periodieke schenking?

Als u elk jaar aan de Vastenactie en/of Adventsactie en/of de actie Kerkbalans meedoet en graag uw gift volledig wilt aftrekken voor de belasting, dan kunt u daarvoor een formulier ophalen op het parochiesecretariaat of hier downloaden:

Formulier Periodieke Schenking

U hoeft maar één formulier in te vullen voor het totaal aan bijdragen dat u wil schenken aan de Vastenactie / Adventsactie / actie Kerkbalans bij elkaar.


Wij leggen het graag persoonlijk aan u uit.

Als u het allemaal wat ingewikkeld vindt, dan bent u niet de enige. Maar wij nemen graag de tijd om dit met u door te nemen, zodat u voor uzelf kunt beslissen of u op deze manier ook mee wilt doen aan “meer bijdragen voor hetzelfde bedrag”. Neem hiervoor contact op met de Cor Kreike, penningmeester van de parochie penningmeester@h.joannesdedoper.nl of Wim Piels van de VOM-groep van de parochie vom-groep@h.joannesdedoper.nl

Wij wensen u een goede 40-dagen tijd en alvast een heel fijn en gezegend Paasfeest.

VOM (vrede, ontwikkeling, missie) groep, Wim Piels.Vastenactie opbrengsten van afgelopen jaren

Hieronder geven we u een kort overzicht van de opbrengsten van de Vastenactie in onze parochie over de afgelopen jaren. We hopen dat u ook dit jaar weer gul wilt geven.

Opbrengst Vastenactie in onze parochie

2010 € 8.078
2011 € 7.083
2012 € 9.320
2013 € 7.294
2014 € 6.742
2015 € 6.188
2016 € 7.214
2017 € 7.492
2018 € 7.395


40-dagen Challenge PP Water verandert alles.pptx Filmpje PowerPoint Home