Wim Piels


Contact VOM

U kunt de Belastingdienst mee laten betalen aan uw gift, en zo geld besparen.

Als u periodiek schenkt aan de Vastenactie en/of Adventsactie en/of de actie Kerkbalans van onze parochie, dan betaalt de Belastingdienst u een deel van de gift weer terug.

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Onze parochie, als onderdeel van de Katholieke Kerk in Nederland, is een goed doel en heeft een ANBI status.


Wat zijn de voordelen voor mij?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk vastgelegd zijn als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Periodieke giften zijn in zijn geheel aftrekbaar, zonder drempel of plafond. Ook zit u er niet aan vast als bijvoorbeeld uw inkomen onverhoopt zou dalen.

Door een periodieke schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen, of

meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomsten-belasting-voordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator: http://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel.

Hoe regel ik een periodieke schenking?

Als u elk jaar via de parochie aan de Vastenactie en/of Adventsactie en/of de actie Kerkbalans meedoet en graag uw gift volledig wilt aftrekken voor de belasting, dan kan dat eenvoudig door dit formulier voor periodieke schenking aan de parochie te downloaden van de website van de parochie en in te vullen:

http://www.hjoannesdedoper.nl/Documenten/overeenkomstperiodiekegiftaanparochieh.joannesdedoperhoofddorp.pdf. Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de parochie: http://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_kerkbijdrage.html.

U hoeft maar één formulier in te vullen voor het totaal aan bijdragen dat u wil schenken aan de Vastenactie / Adventsactie / actie Kerkbalans bij elkaar.

Voor vragen over bovenstaande kunt u terecht bij de penningmeester van de parochie, Dhr. Cor Kreike (penningmeester@hjoannesdedoper.nl) of bij Wim Piels van de VOM-groep van de parochie (wpiels@gmail.com).


Wij wensen u een goede Vasten tijd.


VOM (vrede, ontwikkeling, missie) groep, Wim Piels.

Home