Home

Aswoensdag, Vasten, Goede Week en Paasvieringen 2019 Joannes de Doper kerk Hoofddorp


Goede Vrijdag 19 april

Familieviering

15:00

Pater Sedfrey Nebres svd

mmv Kinderkoor De Zangertjes van St.Jan

Gebedsviering

19:30

Pater Sedfrey Nebres svd
met Koor Odyssee

Paasdagen 21 en 22 april

1e Paasdag
Eucharistieviering

10:00

Pater Sedfrey Nebres svd
mmv Koor Odyssee

1e Paasdag
Familieviering

12:00

Pastoor Kees van Lent en Diaken Rob Machini
mmv van De Zangertjes van St.Jan

2e Paasdag
Eucharistieviering

10:00

Pastoor Kees van Lent

mmv Muziekvereniging Excelsior Hoofddorp

Boeteviering  dinsdag 16 april

Boeteviering

19:30

Pastoor Kees van Lent

Palmzondag 14 april

Eucharistieviering
Familieviering

10:00

Pastoor Pater Eko Sylvester svd en Diaken Rob Mascini mmv De Zangertjes van St. Jan. Na de viering gaan we met de kinderen in optocht naar de Meerstede om de stokken aan te bieden aan de bewoners

Witte Donderdag 18 april

Eucharistieviering

19:30

Pastoor Kees van Lent en Paters Sedfrey Nebres svd - Eko Sylvester svd - Bert Wooning svd
mmv van Gregoriaans koor Schola Cantorum

Paaswake zaterdag 20 april

Paaswake voor kinderen

19:00

Pater Sedfrey Nebres svd - Pater Bert Wooning
In de tuin bij het vuur met Kinderkoor De Zangertjes

Paaswake Eucharistieviering

22:00

Pater Sedfrey Nebres svd - Pater Bert Wooning svd
mmv Gemengd Koor

Zaterdag 13 april 2019 Palmpaasstokken maken
in het Parochiehuis van onze kerk Van 14:00 tot 16:00 uur.


Jongerengroep M25 gaat op Witte Donderdag naar The Passion in Dordrecht
Wil je mee? Graag aanmelden via het JongerenPlatform M25

Aswoensdag 6 maart

Eucharistieviering

19:30

Met Pater Eko Sylvester svd mmv Gemengd Koor

Palmpaasstokken maken, klik hier om
in te schrijven…

Tijdens de viering  wordt u uitgenodigd naar voren te komen om een kaars op te steken of bloemen bij het kruis te leggen

Sobere Maaltijden
In de 40 dagentijd worden er in Hoofddorp elke woensdagavond sobere maaltijden georganiseerd waarvan 2 maaltijden bij ons in het parochiehuis. Graag even van te voren aanmelden.

Klik hier voor meer info.


De Passion In Hoofddorp
Ook in onze kerk het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse manier verteld met popsongs, muziek, spel en interactie. Op 11 en 12 april Om 20:00 uur in onze kerk. Toegang gratis maar een bijdrage is zeer welkom.