Home

De pastorale
eindverantwoordelijkheid
ligt bij:

Pater Sedfrey Nebres svd


Waarschijnlijk weet iedereen wel wat de Doop en de Eerste Communie is. Maar wat nu precies het Vormsel betekent, is voor sommigen wat onduidelijk. En als je niet weet waar het nu precies om gaat, is het moeilijk om te besluiten of je mee wilt doen. En dat geldt natuurlijk voor de tieners maar nét zo goed voor hun ouders/verzorgers!
Daarom hier wat uitleg over het sacrament van het Vormsel. Ik hoop dat daarmee veel onduidelijkheid weggenomen zal worden. En dat – net als nadere jaren – er zich weer heel veel tieners aan zullen melden voor het Vormselproject!!!

In het kort
Bij het vormsel ontvangt de gedoopte door handoplegging de gave van de Heilige Geest, waardoor hij wordt gesterkt in zijn geloof en een zendingsopdracht krijgt. Dat is de eerste betekenis van het sacrament. De andere betekenis ligt in een zalving (kruisje met chrisma – heilige olie – op het voorhoofd), die het verbond tussen gedoopte en Christus bezegelt.
De zalving bevestigt dat de gedoopte gelijkt op Christus, de Gezalfde. De zalving bezegelt de band die een mens bij zijn doopsel met Christus is aangegaan. Op deze wijze voltooit het sacrament van het vormsel de met het Doopsel begonnen christelijke initiatie. 
Net als de doop zet het vormsel een teken (een zegel) dat onuitwisbaar is. Een mens hoeft dit daarom slechts éénmaal in zijn leven te ontvangen.

Sterking in het geloof = confirmatio = Vormsel 
Voor de sterking in het geloof wordt in de Kerk doorgaans het Latijnse woord confirmatio gebruikt. Ons woord ‘vormsel’ is daar van afgeleid. Let wel: ‘confirmatio’ betekent in de context van het sacrament ‘sterking’ en niet ‘bevestiging’, zoals wel eens wordt gedacht. Op de opvatting van ‘confirmatio’ als ‘bevestiging’ is door protestantse theologen in de tijd van de reformatie doorgedacht. Zij vatten ‘confirmatie’ op als was het een bevestiging van het doopsel, die zou moeten volgen op een geloofsonderzoek door de gemeente. De Katholieke Kerk wijst deze visie af.

Bijbelse wortels
Christus heeft voor de tijd na zijn dood, de komst en tegenwoordigheid van de Heilige Geest beloofd. Zijn belofte ging onder meer in vervulling op het feest van Pinksteren, toen de Geest over de apostelen werd uitgestort. Christus zelf heeft over de werking van de Heilige Geest aan de apostelen gezegd: "Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde." (Handelingen 1,8)
De apostelen, zo lezen we in het Bijbelboek Handelingen, gingen ertoe over om zelf de Heilige Geest in de christelijke gemeenschappen door te geven door middel van handoplegging. Een mooi voorbeeld van de praktijk van de apostelen is de handoplegging in Samaria:
"Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Zij gingen daarheen en baden voor hen dat ze de heilige Geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Daarop legden ze hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest."(Handelingen 8, 14-17)
In de aangehaalde Bijbeltekst valt op, dat van de gelovigen in Samaria gezegd wordt, dat ze "alleen gedoopt" waren, en dat de Heilige Geest "nog op niemand van hen" was neergedaald. Dat was volgens de apostelen niet goed. Zij achtten het nodig om de gedoopte gelovigen door instorting van de Heilige Geest in hun Geloof te sterken. Sterking in het geloof was dus nodig nog na het doopsel.

Programma Inschrijven

Ga naar het programma van het voorbereidingstraject

Schrijf je in om deel te nemen aan het vormsel voorbereidingstraject

Informatie

Download een presentatie in PDF over het vormsel traject