We gaan starten met het traject
Het is in onze parochies de gewoonte om alle katholieke jongens en meisjes die in de brugklas zitten, uit te nodigen om mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.
 
Het Vormsel is na het Doopsel en de eerste Heilige Communie de laatste stap om helemaal bij de katholieke kerk te horen. Een stap dus die je niet zomaar maakt.  Als voorbereidingsgroep willen we jullie daar graag bij helpen. Op de eerste plaats door je te laten ervaren dat je echt niet de enige bent die deze stap zet, maar dat er met jou nog een heel stel anderen zijn die dat doen.
 
Op de tweede plaats willen we met je nadenken en praten over ons geloof.
 
Op de derde plaats gaan we samen met jongeren uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep een aantal keren op excursie naar plaatsen of momenten waar we tijdens onze zoektocht naar ons geloof mee te maken krijgen. Misschien heb je verleden jaar in het parochieblad daar weleens iets over gelezen.
 
Graag willen wij jou en je ouders uitnodigen voor een informatieavond op:
Binnekort meer informatie over de Informatieavond in Het Parochiehuis, Kruisweg 1073 Hoofddorp

We zullen dan informatie geven over het programma, de tijdsinvestering en de kosten. Ook gaan we die avond al heel even met elkaar aan de slag, zodat je een idee hebt hoe onze avonden verlopen. Of je inderdaad mee wil doen, beslis je daarna pas.
 
Om te weten hoeveel mensen er komen is het handig je van tevoren aan te melden. Dat kan door de bijgevoegde strook in te vullen en in de brievenbus van de Herberg in Nieuw-Vennep te doen, of af te geven bij het secretariaat van de parochie Joannes de Doper in Hoofddorp.
 
Aanmelden via het inschrijfformulier, zie de link aan de rechterkant. Stuur een ingevuld formulier naar e-mail:


vormsel.parochienieuwvennep@gmail.com
vormsel@hjoannesdedoper.nl
 
Het voorbereidingstraject
Het voorbereidingstraject bestaat uit een twee-jarig programma. De ene keer in Nieuw-Vennep, de andere keer in Hoofddorp. We organiseren ongeveer 10 voorbereidingsavonden, 2 ouderavonden, 4 excursies en 2 weekenden. De thema's die aan bod komen zijn o.a.:

-         Kennismaking met elkaar,
-         Vertrouwen en geloof,
-         Gelukkig worden,
-         Vertrouwen en je eigen droom/ missie,
-         Godsbeelden en God houdt van jou,
-         Bijbel als reisgids voor t leven,
-         Geloven doe je niet alleen (kerk en Heilige Geest),
-         Vriendschap en bidden,
-         God roept jou,
-         Wat geloof je,
-         Missie,
-         Vergeving,
-         Feesten in de kerk,
-         Geloofsbelijdenis,
-         7 sacramenten,
-         Gevormd en dan? 
 
Het uiteindelijke schema met data en tijden volgt binnekort op deze site.          

Vormsel achter de rug? Meld je aan bij M25 Hoofddorp De jongerengroep voor Jongeren van 13 t/m 18 jaar Inschrijven

Schrijf je in om deel te nemen aan het vormsel voorbereidingstraject

Home