Home

Ziekenzalving

De ziekenzalving is één van de zeven Katholieke sacramenten. Het sacrament is bedoeld voor hen die in gevaar van sterven verkeren. De priester brengt de Heilige olie aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden: :Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.

Voor meer informatie over ziekenzalving binnen onze parochie, neem kontakt op met het secretariaat. Indien urgent, neem direct kontakt op met Pastoor Kees van Lent.

In urgente gevallen neem direct contact op met:

pastoor Kees van Lent
mobiel: 06-519 811 65
 
of het secretariaat.

Parochiesecretariaat

geopend
maandag t/m vrijdag
09:00 - 12:00

Kruisweg 1073
2131 CT  Hoofddorp
tel. 023 - 563 81 45