Katholiek Alpha Centrum komt met nieuw platform Hoe vind je God – Online

Het Katholiek Alpha Centrum heeft een nieuw platform: Hoe vind je God – Online. De organi­sa­tie die bekend is van trainingen voor katholieke Alphacursussen en de online cursus Waarom Jezus? komt deze tijd van zoveel mogelijk thuisblijven met een platform voor online catechese- en bezinningsaanbod.

“Het is een bij­zon­dere Paas­tijd waarin we leven. Alles lijkt stil te vallen en velen maken zich grote zorgen om zieke dier­ba­ren, de toe­komst. Toch biedt deze tijd voor pa­ro­chies, gelovigen en (nog?) niet-gelovigen ook geweldige mogelijkheden. Er is een prachtig online aanbod waar u gebruik van kunt maken zon­der dat het u iets hoeft te kosten!”

Katholiek Platform

“Graag presen­te­ren we het nieuwe katho­lie­ke platform HoevindjeGod-online.nl. Bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven. Het biedt ver­schil­lende cursussen en elke deel­ne­mer krijgt een per­soon­lijke e-coach.”

HoevindjeGod-online.nl