Matregelen omtrent Corona in onze kerk

Protocollen Parochie m.b.t. Corona virus

Update: december 2020 – Corona maatregelen Joannes de Doper


Ondanks alle goede bedoelingen slagen we er toch niet in om rond de weekeind vieringen alles goed op orde te hebben. Daarom nog eens alle afspraken op een rij, aangevuld met de laatste richtlijnen omtrent mondkapjes.

 1. Reserveren
  Het maximum aantal kerkgangers is nu gesteld op 30 (exclusief bedienaren) Kerkgangers moeten vooraf een plaats reserveren. De ontvangstcommissie bestaat uit een bestuurslid volgens rooster.
 2. Deurcontrole
  Vooraf: De ontvangstcommissie beoordeelt aan de hand van aantal gemaakte reserveringen of er nog niet geregistreerde bezoekers kunnen worden toegelaten.
  Ook moet hij/zij de lijst controleren op het aantal personen per reservering zodat banken vrijgehouden kunnen worden voor grotere gezinnen.
  Plaats suggesties: grotere gezinnen op een middenbank en aanmeldingen van 2 of 3 personen in een zijbank.
  Aan de deur wordt door een lid van de ontvangstcommissie gecontroleerd of de kerkbezoeker zich heeft aangemeld. Zo niet, dan pas doorlaten als er plaatsen beschikbaar zijn én naam en contactgegevens noteren.
   indien géén plaats meer, of bezoekers geven geen contactinformatie, dan niet toelaten!
  Het 2de lid van de welkomstcommissie kan bezoekers helpen bij het correct kiezen van een zitplaats.
 3. Route in het kerkgebouw
  a. Bij binnenkomst en verlaten van de kerk geldt mondkapje verplicht. Op zitplaats mag dit af.
  b. Bij binnenkomst langs zijpaden naar voren; de eerste die een lange bank kiest, loopt door tot het middenpad
  c. Bij Communiegang door middenpad naar voor en door zijpad terug; personen die geen Communie wensen te ontvangen gaan toch mee naar voor om kruisen van lopers en zittenblijvers te voorkomen; van voorste bank eerst en verder vanaf de volgende; in de rij houden we 1,5m afstand en mondkapje is hier niet nodig.
  Eventueel assisteert de koster door langs de bank te gaan en de volgorde bij het opstaan aan te geven.
  d. Bij verlaten van de kerk langs zijpaden naar achter en door zijdeuren naar buiten; bij laatste parochiemededeling nogmaals attent maken op 1,5m
 4. Zitplaatsen kerkgangers
  Er is een lokatiesysteem, waarvoor nauwkeurig is gekeken hoe we 1,5m afstand kunnen bewaren. Zie bijlage.
  a. In de lange banken in het midden zijn 2 lokaties; één plek voor 1persoon, en een 2de plek waar er 2 kunnen zitten op de uiteinden, met in het midden 1,5m vrij.
  b. In een lange bank past ook 1 gezin met max 6 personen
  c. In de zijbanken 1 lokatie voor 1 persoon of 2of 3 uit 1 huishouden
  d. Volgens het lokatieplan kunnen bij de vitrine en achter de achterste bank stoelen worden bijgeplaatst
  e. Op de koorzolder is plaats voor maximaal 8 personen als er geen koor is
 5. Overige plaatsen:
  a. Vooraan bij de brandslang is plaats voor 2 leden van het streamteam
  b. Voor de deur naar Fundament is plaats voor 1 muzikant en 1 of 2 cantores; koren wordt aanbevolen vanaf de koorzolder de dienst te ondersteunen
  c. De koster heeft een plaats achterin bij het Maria altaar
 6. Tijdens de viering
  a. Voorganger en assistent 1 gaan vanuit sacristie naar liturgisch centrum; assistent zit aan de zijde van de Schrift. Bij meerdere voorgangers zit de assistent in de kerk (vóór aanvang plaats blokkeren)
  b. Assistent 2 is lid van de ontvangstcommissie en gaat later naar zijn/haar plaats. (vóór aanvang even plaats blokkeren)
  c. Assistent 1 doet de lezingen
  d. Assistent 2 komt naar voor voor de voorbeden en doet aansluitend mededeling over de gang van zaken rond collecte: geen rondgang, maar gaven bij verlaten van de kerk achterin op de schaal op de zuil;
  e. Tijdens consecratie zijn kelk en hostieschalen afgeschermd voor druppels en aerosolen van de celebrant
  f. Geen rondgang voor vredeswens
  g. Na Lam Gods mededeling over Communiegang (zie 3b)
  Als er een koor zingt, dan deze als eerste uitnodigen om beneden Communie te ontvangen
  h. Communie uitreiken door 1 pastor. Pastor wast/ontsmet handen en staat achter het spatscherm en gebruikt een tang voor het uitreiken van de hostie.
  i. Bij de parochiemededelingen door de assistent nogmaals toelichting op route en afstand bij verlaten van de kerk en aandacht vragen voor collecte
 7. Mondkapjes verplicht
  Bij lopen door het gebouw wordt een mondkapje gedragen; op zitplaats kan dit af. Dit geldt ook voor pastores, kosters en assistenten.

Het Parochiebestuur

Op de hoogte blijven

We geven nu iets vaker onze nieuwsbrief uit om alle parochianen op de hoogte te houden van het laatste nieuws m.b.t. de corona crisis. Nog niet ingeschreven voor deze email nieuwsbrief? Doe dat op deze pagina: Inschrijven Email Nieuwsbrief.

Hulp gezocht?

Hulp nodig?

Ondanks het coronavirus (COVID-19), staan we voor je klaar. Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #nietalleen.

We zijn druk bezig om als parochie hulp te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Dan kan nu al via het initiatief Niet Alleen. Binnenkort meer informatie over hoe je ook via onze parochie kan helpen en als je hulp nodig hebt.

Livestream Eucharistie Joannes de Doper

Livestream Eucharistieviering Joannes de Doper Hoofddorp

We zullen de komende weken de Eucharistie op zondag live streamen via youtube, zodat alle parochianen op deze manier verbonden blijven met de parochie in gebed. Zie de berichtenpagina op de homepage voor de juiste links naar youtube. Of kijk via de Vieringen pagina van deze website.

Via ons YouTube kanaal zullen we met tal van filmpjes en ook de livestreams van vieringen in de Goede Week, Pasen en zondagen verbonden blijven.

Stuur uw intenties door via een emailbericht.

Voedselbank

Graag doen we ook een beroep op u om de voedselbank te ondersteunen. Zij geven een noodsignaal af. Er is grote behoefte aan voedsel dat houdbaar is op langere termijn. De restaurants hebben veel vers eten aan hen gegeven, maar in het weekend zal dat op zijn.

Achter in onze kerk staat een kist waarin u van alles kunt achterlaten. De voedselbank komt die regelmatig leeg maken. Uiteraard zijn geldelijke donaties welkom. Kijk op de website van Voedselbank Haarlemmermeer hoe u kunt helpen.

Download hier een boodschappenlijstje voor de Voedselbank.

Gebed

Laten we bidden voor kracht en medemenselijkheid voor degenen die ziek zijn geworden door het Coronavirus, en voor wijsheid voor alle leiders in hun beslissingen die proberen de verspreiding van het virus in te dammen.

Hemelse Vader,

nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico’s beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!
Van de website van Bisschop Coadjutor Mgr. Hendriks – www.arsacal.nl

Noveengebed