Corona Virus laatste nieuws

Laatste Nieuws uit de Parochie m.b.t. Corona virus

update: 26 april

Corona maatregelen

Nu de overheid heeft aangekondigd dat de meeste Corona maatregelen tot 19 mei verlengd zijn willen we jullie graag op de hoogte houden wat dit voor ons parochie betekent:

  • Er zullen geen vieringen zijn in de kerk of in de kapel waar mensen bij mogen zijn. Wel zullen we de zondagochtend diensten via youtube uit blijven zenden. We onderzoeken of we deze life streams ook na het versoepelen van de maatregelen zullen continueren;
  • Er mogen geen groepen op het kerkterrein of in de gebouwen samen komen van meer dan 2 personen. Hiermee is de parochie strikter dan de overheidsregels die religieuze bijeenkomsten tot 30 personen toestaat. Wij willen dit nadrukkelijk niet;
  • Wel toegestaan zijn huwelijken en begrafenissen met maximaal 30 personen (inclusief, pastoor, kosters, begrafenis ondernemer, etc). Dopen zijn nog niet mogelijk;
  • De kerk is open voor gebed, stilte of het opsteken van een kaarsje van maandag tot en met zaterdag van 11h-13h en zondag van 12h-14h. Ook hierbij geldt dat per huishouden er maximaal 2 personen in de kerk mogen. Totaal willen we niet meer dan 12 personen in de kerk;
  • We werken aan een plan voor het opnieuw opstarten van de vieringen in de 1,5 meter samenleving, zodat we klaar zijn voor de periode dat de maatregelen van de overheid versoepeld worden. Dit zal wel gevolgen hebben voor het aantal mensen dat een viering bij kan wonen (maximaal circa 90 personen) en ook koffie drinken in het parochiehuis of fundament zal daarbij niet direct mogelijk zijn;

We snappen dat de verlenging van de maatregelen van de overheid (en dus ook in de parochie) voor velen een hele vervelende boodschap was, maar we moeten ons eraan blijven herinneren dat we dit niet doen om Rutte een plezier te doen, maar om gezond te blijven. We vragen iedereen daarom met klem zich aan de regels te houden.

We vertrouwen erop dat we deze periode met Gods hulp door zullen komen en verheugen ons op de tijd dat we elkaar allemaal weer kunnen zien en samen kunnen vieren.

Parochiebestuur

Op de hoogte blijven

We geven nu iets vaker onze nieuwsbrief uit om alle parochianen op de hoogte te houden van het laatste nieuws m.b.t. de corona crisis. Nog niet ingeschreven voor deze email nieuwsbrief? Doe dat op deze pagina: Inschrijven Email Nieuwsbrief.

Hulp gezocht?

Hulp nodig?

Ondanks het coronavirus (COVID-19), staan we voor je klaar. Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #nietalleen.

We zijn druk bezig om als parochie hulp te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Dan kan nu al via het initiatief Niet Alleen. Binnenkort meer informatie over hoe je ook via onze parochie kan helpen en als je hulp nodig hebt.

Livestream Eucharistie Joannes de Doper

Livestream Eucharistieviering Joannes de Doper Hoofddorp

We zullen de komende weken de Eucharistie op zondag live streamen via youtube, zodat alle parochianen op deze manier verbonden blijven met de parochie in gebed. Zie de berichtenpagina op de homepage voor de juiste links naar youtube. Of kijk via de Vieringen pagina van deze website.

Via ons YouTube kanaal zullen we met tal van filmpjes en ook de livestreams van vieringen in de Goede Week, Pasen en zondagen verbonden blijven.

Stuur uw intenties door via een emailbericht.

Voedselbank

Graag doen we ook een beroep op u om de voedselbank te ondersteunen. Zij geven een noodsignaal af. Er is grote behoefte aan voedsel dat houdbaar is op langere termijn. De restaurants hebben veel vers eten aan hen gegeven, maar in het weekend zal dat op zijn.

Achter in onze kerk staat een kist waarin u van alles kunt achterlaten. De voedselbank komt die regelmatig leeg maken. Uiteraard zijn geldelijke donaties welkom. Kijk op de website van Voedselbank Haarlemmermeer hoe u kunt helpen.

Download hier een boodschappenlijstje voor de Voedselbank.

Gebed

Laten we bidden voor kracht en medemenselijkheid voor degenen die ziek zijn geworden door het Coronavirus, en voor wijsheid voor alle leiders in hun beslissingen die proberen de verspreiding van het virus in te dammen.

Hemelse Vader,

nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico’s beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!
Van de website van Bisschop Coadjutor Mgr. Hendriks – www.arsacal.nl

Noveengebed