Corona Virus laatste nieuws

Laatste Nieuws uit de Parochie m.b.t. Corona virus

update: 1 april

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen en activiteiten en bijeenkomsten wor­den tot t/m Pasen afge­last. Bisschoppen en kerken volgens steeds nauwkeuring adviezen op van RIVM en overheid.

De Neder­landse bis­schop­pen hebben daarop besloten dat
alle publieke vie­rin­gen en bijeenkomsten tot ten minste 28 april
zijn afge­last.
Kerken kunnen wel open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers.

Concrete maatregelen en belissingen

 • Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen wor­den afge­last tot 28 april;
 • Alle andere vieringen, activiteiten en/of bijeenkomsten zullen ook worden afgelast.
 • Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afge­last;
 • Dopen en uit­vaarten vin­den plaats in zeer kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;
 • Woensdagavondmaaltijden en zondaglunches zijn ook afgelast.
 • Ook alle andere sa­men­komsten zijn afgelast, zoals het koffie drinken na de vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties, cateche­tische bij­een­komsten, woensdagavondmaaltijden en activiteiten in de boekwinkel.
 • Kerk open voor gebed, stilte en een kaarsje
  elke dag 11:00 – 12:00 uur
  zondagen van 12:00 – 14:00 uur.
  Buiten deze uren toegang via Secretariaat.
 • Boewinkel Het Kruispunt is voorlopig gesloten tot nader bericht

Palmpasen

 • Viering is te zien via Livestream op ons YouTubekanaal vanaf 09:30
 • WEe beginnen met een speciaal filmpje voor kinderen en jongeren.
 • Na de viering zullen de palmtakken hier in de kerk voor u klaarliggen. Tot drie uur is de kerk open en kunt u een takje komen halen
 • Bij het afhalen van een palmtakje liggen er in de kerk kleine paaskaarsjes voor u klaar. U kunt er een meenemen voor thuis. Tijdens deuitzending van de paaswake kunt u dit kaarsje aansteken.

Op de hoogte blijven

We geven nu iets vaker onze nieuwsbrief uit om alle parochianen op de hoogte te houden van het laatste nieuws m.b.t. de corona crisis. Nog niet ingeschreven voor deze email nieuwsbrief? Doe dat op deze pagina: Inschrijven Email Nieuwsbrief.

Hulp gezocht?

Hulp nodig?

Ondanks het coronavirus (COVID-19), staan we voor je klaar. Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #nietalleen.

We zijn druk bezig om als parochie hulp te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Dan kan nu al via het initiatief Niet Alleen. Binnenkort meer informatie over hoe je ook via onze parochie kan helpen en als je hulp nodig hebt.

Livestream Eucharistie Joannes de Doper

Livestream Eucharistieviering Joannes de Doper Hoofddorp

We zullen de komende weken de Eucharistie op zondag live streamen via youtube, zodat alle parochianen op deze manier verbonden blijven met de parochie in gebed. Zie de berichtenpagina op de homepage voor de juiste links naar youtube. Of kijk via de Vieringen pagina van deze website.

Via ons YouTube kanaal zullen we met tal van filmpjes en ook de livestreams van vieringen in de Goede Week, Pasen en zondagen verbonden blijven.

Stuur uw intenties door via een emailbericht.

Voedselbank

Graag doen we ook een beroep op u om de voedselbank te ondersteunen. Zij geven een noodsignaal af. Er is grote behoefte aan voedsel dat houdbaar is op langere termijn. De restaurants hebben veel vers eten aan hen gegeven, maar in het weekend zal dat op zijn.

Achter in onze kerk staat een kist waarin u van alles kunt achterlaten. De voedselbank komt die regelmatig leeg maken. Uiteraard zijn geldelijke donaties welkom. Kijk op de website van Voedselbank Haarlemmermeer hoe u kunt helpen.

Download hier een boodschappenlijstje voor de Voedselbank.

Gebed

Laten we bidden voor kracht en medemenselijkheid voor degenen die ziek zijn geworden door het Coronavirus, en voor wijsheid voor alle leiders in hun beslissingen die proberen de verspreiding van het virus in te dammen.

Hemelse Vader,

nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico’s beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!
Van de website van Bisschop Coadjutor Mgr. Hendriks – www.arsacal.nl

Noveengebed