Online collecte

Omdat we in de winkels steeds meer gevraagd worden om te pinnen i.p.v. met cash geld te betalen hebben we steeds minder geld in de beurs. En zeker steeds vaker minder kleingeld. En omdat er geen vieringen meer zijn voorlopig en alleen maar de livestream vieringen vanuit onze kerk, missen we ook de collectes, toch een belangrijke bron van inkomsten voor onze parochie.

Maar we hebben de mogelijkheid gecreëerd om online te kunnen betalen. Dat kon al voor de kerkbijdrage op de website, maar nu ook de online collect. Dat kan via deze website op een veilige manier via Mollie die via uw bank online betalingen verwerkt. Als u dan even geel geld op zak hebt, dan is dit een mooie oplossing.