ONLINE-PINKSTERVIERINGEN

Op Pinksterzondag 31 mei vieren de Rooms-Katholieke parochie, de Doopsgezinde gemeente en de Protestantse gemeente Hoofddorp het Pinksterfeest in twee gezamenlijke online-vieringen.

De eerste viering is in de Marktpleinkerk. Voorgangers zijn de predikanten Aarnoud van der Deijl en Hedi Hegeman. In deze dienst wordt ook speciaal aandacht besteed aan het afscheid van Hedi Hegeman als voorganger bij de Doopsgezinde gemeente. De dienst begint om 9.30 uur en is te volgen op bit.ly/kerkdiensthoofddorp.

De andere dienst wordt gehouden in de H. Joannes de Doperkerk. Voorgangers zijn pater Bert Wooning en dominee Coen Wessel. Deze dienst begint om 10.00 uur en kan bekeken worden op https://www.hjoannesdedoper.nl/vieringen/.

Het thema van beide diensten is ‘Geloven zonder grenzen’. De diensten worden georganiseerd door de Raad van Kerken Hoofddorp.

In de diensten wordt ook een speurtocht voor kinderen afgerond. Kinderen van de basisschool kunnen deze speurtocht zelf maken in de periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Voor meer informatie: https://www.pghoofddorp.nl/nieuws/jop/speurtocht

Meer informatie over deze Pinkstervieringen is te vinden op de website van de Raad van Kerken Hoofddorp, www.kerkeninhoofddorp.nl of bij Coen Wessel, c.wessel@pghoofddorp.nl .