Paul Bindels gewijd tot priester

Op zater­dag 4 juli is Paul Bindels (* 1970) in de ka­the­draal tot pries­ter gewijd. Paul Bindels was al eerder gewijd tot transeunt diaken en daarvoor een periode stagiair in onze parochie waar hij met steun van pastoor Kees van Lent een succesvolle stage kon doorlopen.

Rector Jeroen de Wit pre­sen­teerde de wij­de­ling, mgr. Jan van Burg­ste­den sss con­ce­le­breerde, evenals pastoor Herman Helsloot van Heiloo, de Egmon­den, Akersloot en Limmen bij wie Paul Bindels als diaken-stagiair was aan­ge­steld en waar hij nu als pries­ter werk­zaam zal zijn. De cantores wist weer met slechts vier personen de Spatzenmesse van W.A. Mozart uit te voeren.

Vele anderen volg­den de plech­tig­heid via Ka­the­draal TV, waar ook een inter­view is te zien met de nieuwe pries­ter. Er waren Fran­cis­ca­nen, Sacramentijnen, mensen uit Hoofd­dorp en Heiloo (al zijn die vooral bij de eerste heilige Mis uit­ge­no­digd), die allemaal een rol hebben gespeeld op de lange roe­pingsweg van de neomist (dat is een ander woord voor: nieuwe pries­ter).

Na deze mooie viering was er een receptie in Hoofddorp voor een aantal genodigden. Namen onze parochie wensen we Paul van harte proficiat en heel veel zegen toe bij de uitvoering van deze prachtige roeping.

OP de website van het bisdom staat een reeks van fotos’en en link naar een interview met Paul Bindels via Kathedraal TV. https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/