Rebuilt!

Rebuilt!

Is het mogelijk in deze tijd? Een bloeiende, katholieke parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen? Of heeft u de hoop verloren dat dit mogelijk zou zijn?

Dit boek van pastoor Michael White en zijn pastoraal medewerker Tom Corcoran, werkzaam in de Geboortekerk, Baltimore (VS), laat zien dat het kan. De auteurs hebben geprobeerd om hun parochianen mee te nemen in een cultuuromslag, van consumeren naar leren en evangeliseren. Zij willen de niet-kerkbetrokken mensen in hun wijk centraal stellen. De centrale visie is: Christus, met het Evangelie, is er voor iedereen.

White en Corcoran beschrijven met humor hoe zij hun parochianen voor deze visie hebben gemobiliseerd en met hen de parochie hebben ‘herbouwd’ (Rebuilt). Soms door af te breken en bij nul te beginnen, soms door het goede dat er was uit te breiden. In dit verslag geven zij heel concrete aanwijzingen voor parochievernieuwing. Ze zijn daarbij ook heel eerlijk over wat wel en niet gelukt is en met welke zaken ze (nog) worstelen.

Hopelijk inspireert Rebuilt ook gelovigen en parochies in het Nederlandse taalgebied tot het gesprek over ‘kerk-zijn nu’ en tot concrete stappen op weg naar levende parochiegemeenschappen.

‘Rebuilt is een uitdagend proces van parochievernieuwing,
juist omdat het zo’n realistisch proces is!’
Mgr. J. Liesen, Bisschop van Breda