SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer nodigt u uit om Maatje te worden.

Geïnteresseerd? Bel coördinator Henny voor meer informatie of kom naar één van onze informatieavonden op 15 juni en 11 september

Geldzorgen bij veel huishoudens in de Haarlemmermeer

Veel huishoudens in de Haarlemmermeer hebben financiële problemen en enorme geldzorgen. 15% van de Haarlemmermeerse huishoudens (dat zijn bijna 9000 huishoudens) hebben voortdurend meerdere onbetaalde rekeningen liggen die al meer dan twee maanden geleden betaald hadden moeten zijn. Bij veel huishoudens stapelen de rekeningen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken.

Vanuit de kerken in Nederland is SchuldHulpMaatje Nederland opgericht, met vele lokale afdelingen in zo’n 151 gemeenten, om mensen met schulden te helpen om hun financiële problemen inzichtelijk te maken en te helpen deze op te lossen. Zo’n 10.000 mensen per jaar krijgen persoonlijke hulp van meer dan 2300 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers).

Vanuit de Caritassen van de R.-K. parochies in de Haarlemmermeer en vanuit enkele diaconieën van protestantse gemeenten in de Haarlemmermeer is drie jaar geleden de Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer gestart met momenteel 20 actieve Maatjes. In de eerste 3 jaar hebben we 137 mensen mogen helpen. De laatste paar maanden neemt het aantal aanvragen snel toe: in de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er al weer 18 nieuwe hulpvragers bij. Daarom deze oproep: wordt jij ons nieuwe Maatje?

Op drie zaterdagen krijgen de nieuwe vrijwilligers een gecertificeerde training om als SchuldHulpMaatje goede hulp te kunnen bieden aan de hulpvragers. Starten kan op verschillende momenten in het jaar.

Informatieavonden

Op 15 juni en 11 september zijn er informatieavonden voor u en andere belangstellenden, die meer willen weten over SchuldHulpMaatje, en wat het inhoudt om SchuldHulpMaatje te worden. Komt u ook?

  • 15 juni 19.30 in de Meerkerk, Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp.
  • 11 september 19.30 in de Graankorrel, IJweg 1100, 2133 MH Hoofddorp.

De inhoud van beide avonden is hetzelfde.

Hebt u wel interesse, maar bent u verhinderd op deze avonden, of hebt u al eerder tijd: bel of mail dan met onze coördinator Henny Bijma, 06-83383966, coordinator1@shmhaarlemmermeer.nl

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen. Overweeg daarom om SchuldHulpMaatje worden en kom naar de informatieavond.

Wat doet een maatje?

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met financiële problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. De hulpvrager maakt, met ondersteuning van het maatje, een lijst van alle onbetaalde rekeningen en een plan om deze te betalen. Het hoofddoel van SchuldHulpMaatje is dat de hulpvrager overzicht krijgt over zijn of haar financiën en ook leert deze op orde te houden.

Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan om vol te houden en geeft hem of haar praktische hulp.

Maatje Jolanda: Het is fijn om te zien dat mensen weer licht aan het einde van de tunnel gaan zien, doordat je ze wat inzicht hebt gegeven. Ik heb twee jonge meiden begeleid, waar veel meer speelde dan alleen het financiële deel. Ik was er voor ze. Ze zijn blij met de hulp. Het gaat goed met ze.”

George van Leeuwen, bestuurslid SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer